“ด้วยกางเขน และด้วยความเพียรทนนั้นพาให้เราได้พบแสงสว่าง” ท่อนหนึ่งของบทเพลงพิเศษ “แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม”
August 20, 2023

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เป็นหน่วยงานหนึ่งในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย หน้าที่หลักคือการเผยแพร่ข่าวสารของพระศาสนจักรคาทอลิกทั้งในประเทศและระดับสากล นอกจากนั้นยังมีหน้าที่อื่น ๆ ตามการมอบหมาย

โอกาสครบรอบ 50 ปีการอภิเษกเป็นอาร์ชบิชอปแห่งเขตศาสนปกครองกรุงเทพฯ และครบรอบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับฆราวาส ได้จัด คอนเสิร์ตการกุศล โดยให้ชื่อว่า “แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม” (Beautiful Moments Concert) ในวันที่ 30 กันยายน 2023 ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 14.30-18.30 น. โดยมอบหมายให้สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เป็นอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดง ประสานงานหลัก รวมทั้งอนุญาตให้มีการมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น Catholic Media Awards ครั้งที่ 40 ในงานครั้งนี้ด้วย

คอนเสิร์ตแด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม จึงนำหลักคิดของชีวิตพระคุณเจ้า พระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู ที่ได้มอบช่วงเวลาที่สวยงามให้กับพระศาสนจักรคาทอลิกทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 3 องก์ มีการขับร้องบทเพลงโดยศิลปินคาทอลิก  ร่วมกับนักร้องประสานเสียงทั้งจากฆราวาสและนักเรียนจากโรงเรียนคาทอลิก นอกจากนั้นยังมีความพิเศษด้วยการจัดให้มี การแสดงมิวสิคเคิล ในชื่อ “ช่วงชีวิตพระคาร์ดินัลฯ” เป็นการเล่าเรื่องผ่านละครร้อง โดยนำเอาบทเพลงที่ขับร้องในวัดทั้งไทยและลาติน เพลงส่งเสริมความเชื่อ มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว นับว่าเป็นการจัดในแบบที่ไม่เคยมีใครจัดมาก่อน นอกจากนั้นการบรรเลงดนตรียังได้วงดนตรี Thailand Philharmonic Orchestra วง Sound of Siam พร้อมด้วยผู้กำกับเวที ผู้เรียบเรียงดนตรีในแบบมืออาชีพ เพื่อสร้างสรรค์งานอันทรงคุณค่าไว้เป็นประวัติศาสตร์ให้สืบค้น จดจำว่าครั้งหนึ่งเรามีช่วงเวลาที่ดีและสวยงามร่วมกันอย่างแท้จริง

“ด้วยกางเขน และด้วยความเพียรทนนั้นพาให้เราได้พบแสงสว่าง” ท่อนหนึ่งของบทเพลงพิเศษ “แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม”  ซึ่งจะเป็นเพลง Theme Song ของงานโดยเล่าเรื่องชีวิตของคน บวกกับคติพจน์ในการเจริญชีวิตของพระคุณเจ้าพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู “Per Crucem Ad Lucem” (ผ่านกางเขน สู่แสวงสว่าง) เพลงนี้ถูกจัดทำขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และคุณแมนลักษณ์ ทุมกานนท์ (โซ่ อีทีซี) ผู้แต่งทำนองและเรียบเรียงดนตรี โดยได้คุณประภาพ ตันเจริญ (เฟ้น วงPause) มาขับร้องถ่ายทอดเรื่องราวในบทเพลง

เพลง แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม ขับร้อง: เฟ้น PAUSE เนื้อเพลง: คุณพ่ออนุชา ไชยเดช เรียบเรียง/ทำนอง: โซ่ ETC

งานได้ผ่านการประชุม การวางแผน ทุกขั้นตอนอย่างละเอียด จนวันนี้พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดเหล่านั้นให้กับสื่อมวลชนและทุกท่านได้ทราบ

เรายังพอมีเวลาอีกพอสมควรก่อนที่จะถึงวันงานจริง แต่วันนี้เราก็พบแล้วว่า เมื่อเราร่วมมือกัน มีน้ำใจต่อกัน และตั้งใจทำสิ่งดี ๆ ร่วมกันอย่างแท้จริง เราก็ได้สร้าง “ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม” ให้แก่กันแล้ว

บาทหลวงอนุชา ไชยเดช

ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดง และ ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย