“เขาชื่อ โยเซฟ” | EP.08 ชื่อหาย…

Play episode

คนไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ์ แต่คนมีสิทธิ์ ไม่จำเป็นต้องมีชื่อ
เขาชื่อโยเซฟ ตอนสุดท้าย ประมวลความกันไว้ในตอนนี้

Join the discussion

More from this show

Episode 11

หิมะตก ในเดือนเมษายน | EP.011 คนคุก ผู้เทศน์ให้พระสันตะปาปา

ใครจะเชื่อว่าวันหนึ่ง คนติดคุกถึง ๑๓ ปี จะได้เทศน์สอนสมเด็จพระสันตะปาปาผู้สอนสั่งคุณธรรมให้คนทั่วโลก เกิดอะไรผิดปกติอย่างนั้นรึ?

Episode 10

หิมะตก ในเดือนเมษายน | EP.10 แม่ชีเทเรซา ยังไม่ตาย

ไม่หน้าเชื่อ ถ้าจะบอกว่า แม่ชีคาทอลิกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยหัวใจที่งดงามแห่งความเมตตาช่วยเหลือ เธอยังมีชีวิตอยู่?

Episode 9

หิมะตก ในเดือนเมษายน | EP.09 ฝรั่งแต่งตำราไทย

ภาษาไทยใครก็ว่ายาก ชาวต่างชาติท่านหนึ่งที่ใช้เวลาหลังจากอยู่ประเทศไทย ๑๑ ปีแต่งตำราภาษาไทยที่ยังใช้การได้อยู่ถึงปัจจุบัน ดรุณศึกษา

Episode 6

“เขาชื่อ โยเซฟ” | EP.06 เหตุผลที่คนเปลี่ยนชื่อ

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เขาชื่อ โยเซฟ | EP.06 เหตุผลที่คนเปลี่ยนชื่อชื่อเดิมไม่พอใจ หาชื่อใหม่กันดีกว่า แต่จะได้อะไรบ้าง ก่อนเปลี่ยนชื่อ...

Subscribe

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 8