“เขาชื่อ โยเซฟ” | EP.08 ชื่อหาย…

Play episode

คนไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ์ แต่คนมีสิทธิ์ ไม่จำเป็นต้องมีชื่อ
เขาชื่อโยเซฟ ตอนสุดท้าย ประมวลความกันไว้ในตอนนี้

Join the discussion

More from this show

Subscribe

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 8