หิมะตก ในเดือนเมษายน | EP.09 ฝรั่งแต่งตำราไทย

Play episode

ภาษาไทยใครก็ว่ายาก ชาวต่างชาติท่านหนึ่งที่ใช้เวลาหลังจากอยู่ประเทศไทย ๑๑ ปี
แต่งตำราภาษาไทยที่ยังใช้การได้อยู่ถึงปัจจุบัน ดรุณศึกษา

Join the discussion

More from this show

Subscribe

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 9