หิมะตก ในเดือนเมษายน | EP.10 แม่ชีเทเรซา ยังไม่ตาย

ไม่หน้าเชื่อ ถ้าจะบอกว่า แม่ชีคาทอลิกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
ด้วยหัวใจที่งดงามแห่งความเมตตาช่วยเหลือ เธอยังมีชีวิตอยู่?

More from this show

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 10