ฟังหนังดูสาระ ภาค พอดแคสต์ ซีซั่น 2 เข้มขึ้น | EP.036 ฟาติมา วิทยาศาสตร์หลบไป ศรัทธามาแล้ว

Play episode

การประจักษ์ของแม่พระต่อหน้าคนหลายหมื่น
มีภาพถ่ายเก็บไว้ วิทยาศาสตร์จะพูดอย่างไร

Join the discussion

More from this show

Episode 35

ฟังหนังดูสาระ ภาค พอดแคสต์ ซีซั่น 1 | EP.035 Pope กับภาพพจน์ในภาพยนตร์

พระสันตะปาปาบนแผ่นฟิลม์ ในเรื่องจริงมีเรื่องเล่า ในเรื่องเล่ามีความเป็นจริง(เรื่อง Two Pope ความรู้พื้นฐานทำให้เราเข้าใจอะไรได้ลึกซึ้ง...

Episode 34

ฟังหนังดูสาระ ภาค พอดแคสต์ ซีซั่น 1 | EP.034 ซิสเตอร์ไปทำอะไรในซีรีส์เกาหลี

ซีรีส์เกาหลี สอดแทรกคำสอนคาทอลิกมีให้เห็นประปราย กำลังแสดงถึงอะไร และจริงไหมที่ตอนนี้คนเกาหลีหันมานับถือคริสต์ศาสนามากขึ้น(ซีรีส์เรื่อง...

Episode 33

ฟังหนังดูสาระ ภาค พอดแคสต์ ซีซั่น 1 | EP.033 เมื่อผู้หญิงอยากเป็นบาทหลวง? ในภาพยนตร์ ในความเป็นจริง

เสรีภาพกินความแค่ไหน เมื่อวันหนึ่ง ผู้หญิงจะเข้าบ้านเณรและบวชเป็นบาทหลวงคาทอลิก ด้วยข้ออ้างเรื่องสิทธิ(เรื่อง Created Equal อเมริกา...

Episode 32

ฟังหนังดูสาระ ภาค พอดแคสต์ ซีซั่น 1 | EP.032 หลังตู้สารภาพบาป ความลับ – ความจริง

แก้บาปแล้วก็ไปทำใหม่? บาทหลวงฟังแก้บาปเป็นความลับเสมอไปไหม?(เรื่อง True Confessions (อเมริกา)

Subscribe

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 36