The Spirit of Christmas | EP.048 เรื่องเล่าปลายปี ดี-ร้าย จะผ่านไป

เล่าเรื่องประสบการณ์วันคริสต์มาสปี 2021 บวกกับพอดแคลสรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต 11 เดือน 47 ตอน เกิดอะไรขึ้นบ้างตอนไหนที่ผู้ฟังตรึมกันบ้าง ก่อนบอกลาปีเก่า และไปกันต่อในปีถัดไป

Join the discussion

More from this show

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ฟังหนังดูสาระ 8 คืนจอ ตอนคริสต์ในจอ(2) | EP.120 Christmas Carol ท่วงทำนองของคริสต์มาสที่แต่ละคนได้ยินไปคนละทาง

คนเราจะมีคริสต์มาสเหมือนหรือต่างกันอย่างไรภาพยนตร์เกาหลีที่ใช้ห้วงเวลาของคริสต์มาสเพื่อบอกถึงบางเรื่องที่เรานึกไปไม่ถึง

Subscribe

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 48