แกะรอยอุชเชนีศิลปินแห่งชาติ สู่รางวัล วรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี | EP.049 เธอคือ เออเชนี ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา

Play episode

ชีวิตหนึ่ง สู่ผลงานประดับไว้ในสังคมไทย ไปทำความรู้จักให้มากขึ้น
ก่อนชื่อนี้จะกลายเป็นชื่อรางวัล วรรณกรรมหนึ่งในประเทศไทย

Join the discussion

More from this show

Episode 68

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เติมรักใหม่ อุบัติซ้ำ จากปี 2000-2025 ภาคแรก | EP.068 ”ฝันไกล…” ใช่แค่ฝัน

พบกับเพลงอีกบทหนึ่งที่จุดตั้งต้นแบบหนึ่ง แต่ที่สุดแล้วเป็นอีกแบบหนึ่งคนร้องจากเยาวชนวัด สู่รับใช้พระศาสนจักรในการเป็นนักบวชหญิงไปแล้ว

Episode 67

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เติมรักใหม่ อุบัติซ้ำ จากปี 2000-2025 ภาคแรก | EP.067 “เคียงข้างเสมอ” เพลงโดนอย่างจัง

จากวันแรกที่บทเพลงในชุดเติมรักใหม่ถูกเปิดให้รับฟังมีบทเพลงหนึ่งยังดังก้องตลอด 20 กว่าปี ไม่เลือนหาย เหมือนดังชื่อเพลง “เคียงข้างเสมอ”

Episode 66

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เติมรักใหม่ อุบัติซ้ำ จากปี 2000-2025 ภาคแรก | EP.066 ได้เวลาเติมรักกันอีกแล้ว ”เติมรักใหม่”

ย้อนกลับไปวันวาน กับเพลง Theme Song ของงานเยาวชนคาทอลิกไทย ในปี 2000รับฟังที่มาที่ไปที่ว่าไม่ธรรมดาแล้ว นำเพลงมาเปิดฟังอีกครั้ง...

Subscribe

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 49