คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : นักบุญเซบาสเตียน

Play episode

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022
ตอน นักบุญเซบาสเตียน
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Join the discussion

More from this show

Episode 20

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : นักบุญ ปาสกัล เบลอง

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022ตอน นักบุญ ปาสกัล เบลองดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Episode 19

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : รู้หนทางชีวิตของตน

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2022ตอน รู้หนทางชีวิตของตนดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Episode 18

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : เหนื่อย – ไม่เหนื่อย

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2022ตอน เหนื่อย – ไม่เหนื่อยดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

Episode 17

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : สุนัขผู้เยียวยา

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2022ตอน สุนัขผู้เยียวยาดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Episode 16

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : สุขสันต์วันปัสกา

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2022ตอน สุขสันต์วันปัสกาดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Subscribe

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบEpisode 3