ภารกิจรัก : สร้างรัก สร้างสันติ

Play episode

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2022
ตอน สร้างรัก สร้างสันติ
ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Join the discussion

More from this show

Subscribe

ภารกิจรักEpisode 3