ShowAlive

รายการความรู้ด้านจิตวิทยา เพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านเรียนรู้และต่อยอดความคิด ต่อยอดความรู้สึก ต่อยอดตัวของการกระทำของเราให้ได้อย่างเติบโต เพราะทุกๆ วันในการดำเนินชีวิตเราจะพบเจอเรื่องราวทั้งดีและร้าย เราจึงต้องเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าวันวาน

Episode 167

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.167 อาการของ “ความรู้สึกผิด”

ความรู้สึกผิด สร้างความทรมานด้านความรู้สึกให้แก่ผู้ที่อยู่กับความรู้สึกนั้น ไม่น่าเชื่อว่า เมื่อรู้สึกผิด จะบั่นทอนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อาการของความรู้สึกผิด ลักษณะที่แสดงออกเป็นอย่างไร

Episode 166

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.166 คนที่คิดมาก มักใช้คำว่าอะไรในการสื่อสาร

เคยสังเกตไหมว่า เวลาเราเกิคความวิตกกังวลขึ้นมา เรามักจะใช้คำพูดใดในการสื่อสารคลิปนี้ นำเสนอ คำพูดที่คนคิดมาก วิตกกังวลมักใช้กันรวมถึงคำลงท้ายที่มัดความวิตกกังวลให้ยังคงอยู่ ลองกลับไปสังกตตนเองว่าเราพูดคำว่า “ถ้า…แน่นอน”, “สมมติว่า...

Episode 165

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.165 พร้อมตื่น พร้อมลุกจากที่นอน ต้อนรับวันใหม่

หลายคนมีปัญหาขี้เซา ไม่อยากตื่นตอนเช้า กว่าจะลุกจากเตียงได้ จะใช้เวลานานมากมีวิธีการหลายวิธีที่จะทำให้เราพร้อมตื่นและลุกขึ้นจากเตียงอย่างมีชีวิตชีวามากขึ้นเทคนิคเหล่านี้ คืออะไรบ้าง

Episode 164

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.164 นาฬิกาชีวิต…กับหน้าที่ของอวัยวะร่างกาย

มนุษย์เรา จะมีนาฬิกาชีวิต ที่สะท้อนถึงการทำงานของร่างกายในแต่ละอวัยวะโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในชีวิตคนเรา หลายครั้งเนื่องจากพฤติกรรมของเราสวนทางกับการทำงานของนาฬิกาชีวิต การเรียนรู้จักช่วงเวลาในแต่ละช่วงว่า อวัยวะส่วนใดที่ทำงาน ทำหน้าที่ได้ดี...

Episode 163

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.163 โรควิตกกังวล

สาเหุตของความวิตกกังวล เกิดได้ทั้งจากพันธุกรรม และจากสภาพแวดล้อมถ้าความวิตกกังวลมีระดับความเข้มมาก อาจทำให้เกิดเป็นโรควิตกกังวลในคลิปนี้ จะอธิบายถึง โรควิตกกังวล 5 อย่าง ว่ามีอะไรบ้าง

Episode 162

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.162 คิดมาก คิดรอบคอบ คิดลุ่มลึก เหมือนหรือต่าง

ฟังเผินๆ คำสามคำนี้ เหมือนจะคล้ายกัน เพราะคนทั้งสามกลุ่มจะใช้เวลาในการคิดมากกว่าคนทั่วไป แต่สิ่งที่ต่างกันนั้น คือ “ผลผลิต”ที่เกิดขึ้นจากความคิดในแต่ละแบบ คลิปนี้ จะมีเทคนิคการใช้คำถาม 2 คำถามเพื่อตรวจสอบว่า...

Episode 161

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.161 ไม่อยากคิดมาก ทำอย่างไรดี

ไม่มีใครอยากให้อาการคิดมาก วนเวียนอยู่ในสมองของเรานานหลายคนไม่สามารถหยุดอาการคิดมากตนเองได้ ด้วยการบอกตนเองว่า“อย่าคิดมาก” แต่ไม่รู้วิธีการที่จะหยุดความคิดมากของตนเองได้คลิปนี้ นำเสนอแนวทางฝึกตนเองเพื่อจะได้ลดอาการคิดมากหรือ...

Episode 160

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.160 รู้ได้อย่างไรว่า “คิดมาก”

หลายคนไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นสัญญาณชี้ว่า ตอนนี้ “คิดมาก” แล้วหรือยังในคลิปนี้ จะนำเสนอ 8 สัญญาณที่เราสามารถสำรวจพฤติกรรมตนเองได้ว่าเรานั้นเข้าขั้น “คิดมาก”แล้วหรือไม่ 8 สัญญาณที่ว่า มีอะไรบ้าง

Episode 159

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.159 | 73% ของคนทำงาน “คิดมาก”

ไม่น่าเชื่อว่า คนทำงานถึง 73% มีอาการ “คิดมาก”ซึ่งเป็นอาการที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเองเพราะสร้างความกังวล และความทุกข์ใจ โดยความคิดมากเกิดใน 2 รูปแบบด้วยกัน 2 รูปแบบนั้น เป็นอย่างไร

Episode 158

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.158 สร้างพื้นที่ส่วนตัวอย่างไร เพื่อไม่ให้ถูกล้ำเส้น

แนวทางการฝึกสร้างให้ตนเองสร้างพื้นที่ส่วนตัวมีด้วยกันหลายอย่างในคลิปนี้ จะให้ตัวอย่างวิธีการการฝึกตน เช่น การฝึกการสังเกตตนเอง การเลือกเรื่องที่จะอนุญาตให้พื้นที่ส่วนตัวเรากับคนอื่น การแบ่งเวลา จัดเวลาโดยเรียงความสำคัญ...