ShowAlive

รายการความรู้ด้านจิตวิทยา เพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านเรียนรู้และต่อยอดความคิด ต่อยอดความรู้สึก ต่อยอดตัวของการกระทำของเราให้ได้อย่างเติบโต เพราะทุกๆ วันในการดำเนินชีวิตเราจะพบเจอเรื่องราวทั้งดีและร้าย เราจึงต้องเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าวันวาน

Episode 74

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.074 Baby boomer ปรับตัวกับเจนอื่นไหม?

ทำไมเบบี้บูม ต้องส่งภาพดอกไม้ ส่งสวัสดี วันจันทร์ วันอังคารทำไมเบบี้บูม มักแขร์ข้อมูลส่งมาให้ทุกๆ วัน ทำไมเบบี้บูม ต้องคอยถามว่า ไปไหน ไปกับใคร ไปทำอะไรทำไมเบบี้มูม ไม่ค่อยจะถนัดเรื่องของเทคโนโลยี ถ้าเรามองด้วยหัวใจ แล้วเปิดมุมมองใหม่...

Episode 73

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.073 ต่างเจน ต่างเข้าใจ : Baby boomer

ในคลิปนี้ จะทำความเข้าใจว่า เพราะเหตุใดเจนเนอเรชั่นเบบี้บูม จึงมีลักษณะของบุคลิกภาพที่แตกต่างจากเจนอื่นๆ โดยวิเคราะห์ถึงลักษณของการใช้ชีวิตในช่วงวัยเด็กที่หล่อหลอมให้เกิดบุคลิกภาพในปัจจุบัน เพื่อจะได้เข้าใจว่า สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อความคิด ความเชื่อ...

Episode 72

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.072 ตัวฉัน อยู่ Gen ไหนกัน

การอยู่กันต่าง Gen จำเป็นไหม ที่ต้องขัดแย้งกัน ถ้าคำตอบที่ได้คือ “ไม่จำเป็น” นั่นหมายความว่า แม้จะต่าง Gen เรายังสามารถสร้างความเข้าใจกันได้ โดยเปลี่ยนจาาก “เข้าใจต่าง” เป็น “ต่างเข้าใจ” โดยเทคนิคหนึ่ง คือ...

Episode 71

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.071 ตัวฉัน อยู่ Gen ไหนกัน

การแบ่ง Generation ในครอบครัว สามารถแบ่งได้ง่ายๆ พ่อแม่ กับลูกนั้นจะอยู่กันคนละเจนส่วนการแบ่งเจน ของคนในสังคม ที่ได้ยินกันในปัจจุบัน จะมี Generation baby boomer , Gen X, Gen Y, Gen Z และ Gen Alpha แต่ละเจน จะห่างกันประมาณ 15-20 ปี หากไม่แน่ใจว่า...

Episode 70

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.070 ฟังเป็น …ได้ประโยชน์กับใคร

การฟังที่ดี จะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวผู้ฟัง และคู่สนทนาไม่ใช่เพียงทำให้เข้าใจเรื่องราวที่คู่สนทนาพูดเท่านั้นยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างที่ซ่อนอยู่จากการฟังเป็นประโยชน์ที่ซ่อนอยู่่คืออะไร

Episode 69

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.069 เริ่มฝึกการฟังอย่างตั้งใจ ทำอย่างไรได้บ้าง

จะเริ่มตันเป็นผู้ฟังที่ดี ทำอย่างไร การฟัง มีทั้งศาสตร์และศิลป์ ยิ่งการฟังในระดับลึกซึ้งมากขึ้นคือ การฟังในสิ่งที่คู่สนทนาไม่ได้พูด แต่เราสามารถสะท้อนว่าเราเข้าใจเขาได้การฟัง เริ่มตั้งแต่การจัดสภาพแวดล้อม ในการฟัง ว่าเหมาะสมหรือไม่ การใช้ภาษากาย และ...

Episode 68

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.068 ฝึกตนเองให้มีสมาธิในการฟัง

การฟัง ไม่ใช่เพียงแต่ใช้หู เท่านั้น การเป็นผู้ฟังที่ดี ต้องใช้ที้งหู ตา ใจ สมอง ท่าทาง ของเรา เพื่อให้พร้อมสำหรับการฟัง การฝึกตัวเองให้มีสมาธิในการฟัง ทำได้โดยการใช้โสตประสาททั้งห้า ใน EP นี้ จะเริ่มต้นด้วยการฝึกฟังเสียงพูดของตัวเอง...

Episode 67

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.067 | 9 ปัญหา “การฟัง” ที่มักพบในการสื่อสาร ตอนที่ 2

Ep 65 ได้ชวนคิด ถึง 5 ปัญหาการฟังที่มักพบในการสื่อสาร ใน EP นี้ จะเป็นตอนที่ 2 เพื่อสะท้อนปัญหาการฟังแบบอื่นๆ ที่มักพบในการสื่อสาร เพื่อที่เราเองจะได้เตือนสติตนเอง ระหว่างที่กำลังสื่อสารกับผู้อื่นอยู่ เพื่อจะได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ฟังที่ดีต่อไป...

Episode 66

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.066 | พูดช้า พูดเร็ว สะท้อนการสื่อสารอย่างไร

อัตราการพูดเปล่งเสียงออกมากับอัตราการคิดในสมองของเราต่อนาทีจะมีความแตกต่างกัน ในบางครั้งเราจะขัดใจตนเองว่า พูดได้ไม่เท่าที่คิด หรือ บางคนอาจจะคิดอยู่ แต่เรียบเรียงออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ นอกจากนี้ อัตราการพูดที่ช้าหรือเร็วสามารถสะท้อนถึงความคิด...

Episode 65

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.065 | 9 ปัญหา “การฟัง” ที่มักพบในการสื่อสาร ตอนที่ 1

“คุณไม่เคยฟังอะไรเลย” “ฉันนี่หรือที่ไม่ฟัง คุณนั่นแหละที่ไม่เคยฟังใคร” ประโยคคำพูดทำนองนี้ มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในการสื่อสาร ซึ่งคำพูดดังกล่าวเป็นประโยคที่อาจคิดอยู่ในใจ หรือพูดออกมาดังๆ ให้คู่สนทนารับรู้ ใน EP นี้ จะอธิบายถึง...

Subscribe