ShowAlive

รายการความรู้ด้านจิตวิทยา เพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านเรียนรู้และต่อยอดความคิด ต่อยอดความรู้สึก ต่อยอดตัวของการกระทำของเราให้ได้อย่างเติบโต เพราะทุกๆ วันในการดำเนินชีวิตเราจะพบเจอเรื่องราวทั้งดีและร้าย เราจึงต้องเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าวันวาน

Episode 179

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.179 : เพลียใจ! 8 สัญญาณเตือน Toxic workplace

ในคลิปนี้ จะอธิบายถึง 8 สัญญาณเตือนของบรรยากาศในที่ทำงานที่ทำให้พนักงานรู้สึกทางลบ จนบั่นทอนสุขภาพกาย สุขภาพจิตกันหรือเรียกว่าเป็นมลพิษในที่ทำงาน 8 สัญญาณเตือนที่ว่า มีอะไรบ้างและส่งผลอย่างไรกับคนในองค์กร

Episode 178

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.178 : 5 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการปั่นหัว (Gaslighting)

James Floman นักวิจัยที่ศูนย์ YCEI (Yale Center for Emotional Intelligence)ระบุ 5 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อความรุนแรงของการปั่นหัวไว้ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ความเข้มข้น (Intensity) ขอบเขต (Extensiveness) เจตนา (Intentionality)...

Episode 177

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.177 ล้มเหลว…แบบใด…ล้มแล้วดี

คำว่าล้มเหลว เป็นสิ่งที่หลายคนรับไม่ได้ จริงๆ แล้วความล้มเหลวหลายระดับAmy Edmonson ได้แบ่งระดับความล้มเหลวไว้หลายระดับมีระดับที่ควรได้รับการตำหนิ และมีระดับที่ควรได้รับความชื่นชมความล้มเหลวที่น่าจะได้รับการชื่นชมเป็นแบบใดและควรเป็นความล้มเหลวลักษณะใด

Episode 176

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.176 จะทำอย่างไร เมื่อถูกปั่นหัว (Gaslighting)

หลายคนประสบกับปัญหา การถูกปั่นหัว แล้วจิตเริ่มตกในคลิปนี้ จะนำเสนอวิธีการดูแลตัวเองว่า จะทำอย่างไรได้เมื่อโดน Gaslighting เข้าแล้ว เริ่มตั้งแต่การเริ่มสำรวจตนเข้าใจเจตนาว่า คนที่มาปั่นหัวนั้น ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ...

Episode 175

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.175 ประเภทของ Gaslighting (2)

คลิปที่แล้ว ได้อธิบายถึงการปั่นหัว ใน 4 ประเภท ได้แก่ การแย้งกลับ ด้วยการใช้คำถามตอกย้ำความทรงจำอีกฝ่าย การชะลอรั้ง การไม่ให้ความสำคัญ การปฏิเสธความจริง ไม่ยอมรับสิ่งที่ตนเองทำผิดไปในคลิปนี้ จะให้ความรู้เพิ่มเติมว่า ประเภทของการปั่นหัวแบบอื่นๆ...

Episode 174

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.174 ประเภทของ Gaslighting

การถูกปั่นหัว สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ เราเองอาจไม่รู้ว่า เราตกเป็นเหยื่อไปแล้วเรียบร้อย ในคลิปนี้จะเรียนรู้ถึงประเภทของ Gaslighting ว่า มีแบบใดบ้างและแต่ละประเภทมีรายละเอียดอย่างไร

Episode 173

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.173 สัญญาณ เมื่อถูก Gaslighting (ปั่นหัว)

เมื่อใครสักคนปั่นหัว จนบั่นทอนความรู้สึก สูญเสียความมั่นใจมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ สัญญาณเตือนว่าเรานั้นถูกปั่นหัวมีอะไรบ้าง

Episode 172

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.172 Gaslighting คืออะไร

หลายคนอาจะเคยได้ยินคำว่า Gaslight กันมาบ้าง แต่อาจยังไม่รู้ว่ามีความหมายว่าอะไร หากจะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆ คือ การปั่นหัว เป็นการค่อยๆ แทรกซึมหยอดข้อมูลทีละนิด ให้อีกฝ่ายดูเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้ ซึ่งเกิดได้ในความความสัมพันธ์ถ้าปั่นหัวได้สำเร็จ...

Episode 171

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.171 ทิ้ง…สร้างสุข

ในแนวคิดแบบทุนนิยม การยิ่งมี ยิ่งได้ ยิ่งทำให้มีความสุขแต่จริงหรือ ที่การครอบครองในทุกสิ่งจะทำให้เรามีความสุขตามที่สังคมกระแสหลักเชื่อกัน บางครั้ง ความสุขอาจเกิดจากกการรู้จักให้รู้จัก(ละ)ทิ้งบ้าง ทำให้เรียนรู้จักการอยู่อย่างสุขได้เช่นกันการทิ้ง…...

Episode 170

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.170 หยุด ตอกย้ำกับความรู้สึกผิด

แทนที่เราจะใช้เวลากับการตอกย้ำความรู้สึกผิดให้กลับตามมายอมรับกับพฤติกรรมกับพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความรู้สึกผิดขึ้นรวมถึงมองเห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ทำ เมื่อเราให้เวลากับตนเองจะได้เกิดการไตร่ตรอง มิใช่การซ้ำเติมตนเอง...