ShowAlive

รายการความรู้ด้านจิตวิทยา เพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านเรียนรู้และต่อยอดความคิด ต่อยอดความรู้สึก ต่อยอดตัวของการกระทำของเราให้ได้อย่างเติบโต เพราะทุกๆ วันในการดำเนินชีวิตเราจะพบเจอเรื่องราวทั้งดีและร้าย เราจึงต้องเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าวันวาน

Episode 19

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.019 เทคนิคแก้วิตกกังล

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.019 เทคนิคแก้วิตกกังล เวลาคิดวิตก คนรอบข้างมักจะปลอบว่า “อย่าคิดมาก” ซึ่งหลายคนอาจคิดในใจว่า ถ้าทำได้ ก็ทำไปนานแล้ว เทคนิคแก้ความวิตกมีหลากหลายวิธี ถ้าเราไม่สามารถหยุดความคิดได้...

Episode 18

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.018 ก่อนนำเสนอในที่ประชุม เตรียมตัวอย่างไรดี

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.018 ก่อนนำเสนอในที่ประชุม เตรียมตัวอย่างไรดี เมื่อใกล้วันและเวลาที่ต้องนำเสนอในที่ประชุม หลายคนรู้สึกประหม่า เกิดความกังวล กลัวใน EP นี้ จะมีเทคนิคในการเตรียมตัว เพื่อสร้างให้ตนเองเกิดความรู้สึกปลอดภัย ลดอาการรน...

Episode 17

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.017 เทคนิคลดอาการประหม่า กลัว ด้วยการใช้จินตนาการ

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.017 เทคนิคลดอาการประหม่า กลัว ด้วยการใช้จินตนาการ สังเกตไหม ว่า เวลาเราเกิดอากาประหม่า เราจะสร้างภาพตัวเองในด้านลบ และย้ำแต่คำพูดที่ไม่มั่นใจ ว่าทำไม่ได้ การจัดการกับความประหม่า...

Episode 16

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.016 แก้ประหม่า ด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่างกาย

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.016 แก้ประหม่า ด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่างกาย เคยเกิดอาการประหม่ากันไหม ? และ เคยสังเเกตไหมว่า เมื่อประหม่า การหายใจของเราเป็นอย่างไร หายใจช้า หายใจเร็ว หรือหายใจปกติ EP นี้ จะเรียนรู้เทคนิคการหายใจ...

Episode 15

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.015 แก้ประหม่า ด้วยการฝึกหายใจ

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.015 แก้ประหม่า ด้วยการฝึกหายใจ เคยเกิดอาการประหม่ากันไหม ? และ เคยสังเเกตไหมว่า เมื่อประหม่า การหายใจของเราเป็นอย่างไร หายใจช้า หายใจเร็ว หรือหายใจปกติ EP นี้ จะเรียนรู้เทคนิคการหายใจ เมื่อเกิดความประหม่าขึ้น...

Episode 14

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.014 คลายเครียดด้วยการหายใจ

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.014 คลายเครียดด้วยการหายใจ เข้า- กลั้น- ออก ฝึกหายใจ สลายความเครียด.. หากเวลาคลายเครียด หรือผ่อนคลายไม่ได้เลย จะทำอย่างไร จริงๆ แล้วเครื่องมือที่ใช้ผ่อนคลายความเครียดได้ดีที่มีอยู่ในตัวเรา คือ ลมหายใจ...

Episode 13

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.013 ถอน(หาย) ใจอย่างไรให้เกิดพลัง ด้วยเทคนิค 3 ฮ

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.013 ถอน(หาย) ใจอย่างไรให้เกิดพลัง ด้วยเทคนิค 3 ฮ หลายคนถอนหายใจบ่อยครั้งในแต่ละวัน เพื่อช่วยคลายความเครียด แต่ถ้าถอนหายใจบ่อยๆ อาจทำให้เราจม และวนกับความเครียดได้เช่นเดียวกัน...

Episode 12

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.012 ลมหายใจ สะท้อนอารมณ์

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.012 ลมหายใจ สะท้อนอารมณ์ เราหายใจกันอยู่ทุกวัน โดยไม่ต้องคิดว่าจะต้องหายใจ แต่หลายคนอาจไม่ทราบว่า ลมหายใจสะท้อนโรค และบอกอารมณ์ของคนเราได้ ใน EP นี้ เรียนรู้การสำรวจลมหายใจและปรับการหายใจใหม่ให้ถูกต้อง...

Episode 11

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.011 ตั้งเป้าหมายอย่างไร ให้เกิดเป็นนิสัยตามมา

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.011 ตั้งเป้าหมายอย่างไร ให้เกิดเป็นนิสัยตามมา เคยตั้งเป้าหมาย พอทำได้เสร็จแล้วเลิกทำ หรือท้อเลิกไประหว่างทางเพราะรู้สึกว่า เป้าหมายไกลเกิน ยิ่งหากอยากให้เป้าหมายที่พิชิตได้ ทำได้ต่อเนื่องหรือทำให้เกิดเป็นนิสัยแล้ว...

Episode 10

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.010 จะเกิดอะไร ถ้าสงสัยตนเองบ่อยๆ

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.010 จะเกิดอะไร ถ้าสงสัยตนเองบ่อยๆ จะเกิดอะไรขึ้นหากเราเกิดความสงสัยในตัวเอง เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นลังเลในความสามารถของตนเองบ่อยครั้ง ใน EP นี้มีแบบฝึกทดสอบตนเองว่าตัวเรามองตนเองเป็นอย่างไร และมุมมองที่มีต่อเองนั้น...

Subscribe