ShowAlive

รายการความรู้ด้านจิตวิทยา เพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านเรียนรู้และต่อยอดความคิด ต่อยอดความรู้สึก ต่อยอดตัวของการกระทำของเราให้ได้อย่างเติบโต เพราะทุกๆ วันในการดำเนินชีวิตเราจะพบเจอเรื่องราวทั้งดีและร้าย เราจึงต้องเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าวันวาน

Episode 97

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.97 อากาศดี กายดี จิตดี

อากาศ ที่เราหายใจทุกวัน มีทั้งดีและเสียถ้าเราเลือกพาร่างกายตนเองอยู่ในสภาพอากาศดีบ่อยๆเราะจะสัมผัสได้ว่า ช่างแตกต่างจากพื้นที่ ที่เต็มไปด้วยมลภาวะ หรืออากาศเสียแม้ในชีวิตจริง เราเลี่ยงอากาศเสียไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะฟอก ล้างจมูกระบบการหายใจเราได้...

Episode 96

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.96 เปลี่ยนพฤติกรรม เพิ่มขึ้นวันละบาท ปลายปีหน้า ชีวิตจะเป็นอย่างไร

สมัยก่อน จะมีคำกล่าวที่ว่า มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทแต่ในปัจจุบัน เงิน 1 บาท หลายคนอาจจะมองข้าม มีเหมือนไม่มีในคลิปนี้ จะขอทดสอบความคิดว่า เงิน 1 บาท มีค่า หรือมองข้ามดีและถ้าเราเพียงเปลี่ยนการเก็บเงิน เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมที่เปลี่ยนน้อยมาก...

Episode 95

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.95 6 เทคนิคพื้นฐานสร้างเสน่ห์ ด้วยคำพูดสร้างสรรค์

คำพูดสามารถ สร้างเสน่ห์กับกับคนเราได้ ตั้งแต่การทักทายการทักแบบใดทำให้ขาดเสน่ห์ หรือเสริมเสน่ห์ไปจนถึงการชื่นชม การขอบคุณ การให้กำลังใจ การให้ค่า การให้อภัยคนอื่น.ในคลิปนี้จะเรียนรู้พื้นฐานประโยคที่ควรฝึกให้ติดปาก...

Episode 94

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.94 รสชาติชีวิต

อาหารมีรสชาติมากหลากหลาย เปรี้ยวหวาน มัน เค็ม หวาน เผ็ด จืด ขม เฝื่อนบางรสผสมผสานกันกลมกล่อม บางครั้งฝืดคอ ฝืนชีวิตคนเรา เช่นเดียวกันย่อมมีรสชาติที่ต่างกันไปเราจะทำอะไรได้บ้างกับรสชาติชีวิตของเรา

Episode 93

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.93 ทำไมเสียรู้ แล้วโทษตัวเอง

หลายครั้งที่เรา เสียรู้แล้วโทษตัวเอง เจ็บใจตัวเอง ซ้ำเติมตัวเองต่อซึ่งนั่นไม่ใช่หนทางทีช่วยแก้ปัญหาแต่อย่างใดสิ่งสำคัญ คือ รู้จักให้อภัยตัวเอง ให้เป็น เพื่อให้มีพลังก้าวต่อติดตามฟังว่า พฤติกรรมการโทษตัวเอง แสดงออกอย่างไรและการอภัยตนเอง...

Episode 92

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.92 พลาดไปแล้ว เสียรู้ไปแล้ว ทำอย่างไรดี

การทำผิดพลาด อาจเกิดได้จากตัวเราเองที่ทำพลาด หรือ เกิดจากคนอื่น ปัจจัยภายนอกทั้งตั้งใจและไม่ต้ั้งใจ ใน EP นี้ จะเรียนรู้ว่า การรับมือเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจะมีท่าทีกันอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเสียรู้ พลาดท่า โดนคนอื่นหลอกพอรู้แล้ว...

Episode 91

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.91 ไม่มีใคร ไม่เคยผิด – พลาด

ไม่มีใครไม่เคยทำผิด หรือ ไม่มีใครที่เคยทำพลาดยิ่งโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ เมื่อใดที่ทำผิด หรือพลาด เรามักรู้สึกเครียด กลัวและหลายครั้งที่เราซุกซ่อนไว้ไม่ให้ใครรู้ เหตุใดเราจึงกลัวเมื่อทำผิด ทำพลาดและ เหตุใดเราจึงก้าวพลาด หรือทำผิด

Episode 90

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.90 รักตัวเองเป็น เริ่มจากยอมรับตนเอง และให้คุณค่าในตนเอง

การยอมรับตนเอง (Self-Acceptance)มีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรกับการมีคุณค่าในตนเอง (Self-esteem)หลายคนอาจจะสงสัย ใน EP นี้ จะช่วยทำให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นถึงสองคำนี้เพื่อตัวเราเองจะได้เริ่มฝึกตนเองให้เกิดทั้งการยอมรับตนเอง...

Episode 89

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.89 ฝึก…ยอมรับตนเอง หน้ากระจก

การเริ่มต้นฝึกยอมรับตนเองทำได้หลายวิธีในคลิปนี้ จะมีเทคนิคง่ายๆ ที่ทำได้ทันทีหน้าบานกระจก จะช่วยให้เราสำรวจตนเองรับรู้ความรู้สึกและความคิดที่เรามีต่อตนเองมาเรียนรู้วิธีการยอมรับตนเองจากการฝึกมองตนเองหน้ากระจก ว่าทำได้อย่างไร

Episode 88

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.88 กล้าพอไหม ที่จะยอมรับตัวเอง

หลายคน เมื่อมีคนชม กลับไม่กล้ารับ หรือพอมีคนติ จะปฏิเสธ โต้กลับว่าไม่จริงการยอมรับตัวเอง เกิดขึ้นจากการที่ตัวบุคคลนั้น เปิดรับได้ทั้งข้อดีและข้ไม่ดีของตนเองพร้อมน้อมรับ เปิดใจที่จะมองกลับมาดูตัวเอง การยอมรับตัวเอง...

Subscribe