ShowAlive

รายการความรู้ด้านจิตวิทยา เพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านเรียนรู้และต่อยอดความคิด ต่อยอดความรู้สึก ต่อยอดตัวของการกระทำของเราให้ได้อย่างเติบโต เพราะทุกๆ วันในการดำเนินชีวิตเราจะพบเจอเรื่องราวทั้งดีและร้าย เราจึงต้องเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าวันวาน

Episode 51

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.051 Grateful : ฝึกขอบคุณ ชีวิตวิถีใหม่ หลังเผชิญวิกฤตชีวิต

หากเลือกได้ เราคงไม่อยากให้สิ่งร้ายๆ เหตุการณ์แย่ๆ เกิดขึ้นในชีวิตของเราใน EP เป็นการฝึกขอบคุณ ฝึกให้ตนเองรู้สึกดีแม้ว่าชีวิตของเราต้องเเผชิญกับเรื่องที่เลวร้ายที่ผ่านเข้ามา แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว...

Episode 50

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.050 Grateful ฝึกรู้สึกดี – พูดขอบคุณกับเรื่องราวต่างๆ

ก้าวที่สามของการฝึกความรู้สึกดี คือ การเริ่มพูดคำว่า ขอบคุณ ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น การพูดขอบคุณ สามารถพูดได้มากกว่าสถานการณ์ที่คนที่ดีให้เราเท่านั้น เรายังสามารถพูด “ขอบคุณ” กับอีกหลายเรื่องราว หลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้...

Episode 49

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.049 Grateful ฝึกรู้สึกดี : จากสิ่งที่เป็นกลาง

เมื่อสมองเริ่มรู้สึกดี ชื่นชมสิ่งภายนอกได้แล้วจากคลิป EP 48 คลิปนี้ จะเป็นแบบฝึกหัด ฝึกเพิ่มความรู้สึกดีจากสิ่งที่เป็นกลาง ซึ่งเป็นสิ่งเร้าปกติทั่วไป ไม่ได้บวก ไม่ได้ลบกับตัวของเราแต่อย่างไร ที่เดิมอาจจะเห็นแล้ว มองข้าม มองผ่านไป โดยในคลิปนี้...

Episode 48

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.048 Grateful : ฝึกรู้สึกดี ก้าวที่หนึ่ง

มีคนไม่น้อย นึกไม่ออกว่า จะฝึกรู้สึกดีได้อย่างไร เพราะชีวิตมันเรียบๆ เหมือนเดิมจนนึกไม่ออกเลย ว่า มีอะไร หรือ เรื่องราวอะไรให้รู้สึกได้บ้างก้าวแรกที่จะฝึกความรู้สึกดี เริ่มต้นได้ง่าย ๆ จากการนึกถึงสิ่งที่เราชอบ จะเป็นบุคคล สถานที่ สิ่งของ อาหาร...

Episode 47

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.047 Grateful VS. Happy เหมือนหรือต่าง

ความรู้สึกดี (grateful) กับความสุข (Happy) เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ คนเราต้องมี ต้องได้ เพื่อให้ได้ซึ่งความสุขก่อน แล้วจึงจะมีความรู้สึกดีตามมาได้ หรือ เมื่อคนเรารู้สึกดีกับสิ่งรอบตัวได้ แล้วเราจะมีความสุข ความสุขที่คนส่วนใหญ่แสวงหา...

Episode 46

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.046 Grateful รู้สึกดีๆ กับสิ่งรอบตัว

คนโดยส่วนใหญ่ มักรอคอยให้เรื่องดีๆ เรื่องเซอร์ไพร์สเกิดขึ้นในชีวิต แล้วจึงรู้สึกดีและมักจะมองข้ามเรื่องดีๆ เล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน แต่เรื่องดีๆ แบบเด่นๆหรือเรื่องเซอร์ไพรส์ ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกๆ วัน...

Episode 45

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.045 ขอบคุณ ตัวฉันเอง

โดยทั่วไป คำว่า “ขอบคุณ” เรามักจะใช้ เมื่อคนอื่นให้ของ หรือ ทำดีให้ยังมีอีกหนึ่งบุคคลที่เราควรเรียนรู้จะที่จะ “ขอบคุณตัวเอง” ด้วยเช่นเดียวกันการขอบคุณตัวเอง ทำให้เรากลับมาทบทวนตน ส่งผลให้เกิดสติ เกิดการเรียนรู้การขอบคุณตนเอง...

Episode 44

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.044 ฝึกชื่นชม แล้วจะดี …. จริงหรือ

ครั้งสุดท้าย เราชื่นชมผู้คน ชื่นชมโลกรอบตัว เมื่อใดกัน …. จริงหรือ ที่ว่า คนที่รู้จักชื่นชม มีรู้สึกดีในแต่ละวันของชีวิต จะส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้เป็นไปในทางบวกได้ เป็นไปได้หรือ ที่ฝึกชื่นชมผู้คน ชื่นชมสิ่งแวดล้อม ชื่นชมเรื่องราวต่างๆ...

Episode 43

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.043 สร้างแรงใจให้ตนเอง ทำอย่างไรดี

การบั่นทอนตนเองด้านลบ การปล่อยตนเองให้อยู่ในภาวะที่หนืด ยิ่งทำให้รู้สึกว่าไม่อยากทำอะไร เมื่อยิ่งไม่ทำอะไร เราก็ยิ่งรู้สึกว่าตนเองล้มเหลว ทำอะไร ก็ไม่สำเร็จ การสร้างแรงจูงใจ การปลุกพลังตนเอง ให้พร้อมทำสิ่งใหม่ สร้างแรงใจให้ตนเอง เพื่อให้สร้างพลัง...

Episode 42

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.042 ชีวิตลิขิตตัวเอง(ไม่)ได้ เพราะ…..

ชีวิตคนเราลิขิตได้หรือหรือลิขิตไม่ได้นั้น เกิดจากหลายปัจจัย ที่หล่อหลอมคนคนหนึ่งมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน จนสร้างเป็นกรอบความคิด ความเชื่อในตัวบุคคล ปัจจัยที่หล่อหลอมคนๆ หนึ่งขึ้นมา ประกอบด้วยอะไรบ้าง และการปรับความคิดตัวเองใหม่...

Subscribe