Showซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต

“เล่าประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจทั้งจากการใช้ชีวิต บาทหลวงคาทอลิก หนังสือที่อ่าน ภาพยนตร์ที่ดู บทเพลงที่ได้ฟัง หรือเรื่องเล่าต่าง ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ พูดคุยสบาย ๆ เหมือนมีเพื่อนร่วมทางคอยชี้แนะแต่ไม่ชี้นำ บวกกับถ้อยคำดีๆ จากพระคัมภีร์คาทอลิก เพื่อให้ผู้ฟังได้ค้นพบขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในชีวิตของตนเช่นกัน”
ดำเนินรายการโดย คุณอนุชา ไชยเดช

Episode 87

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ในการเดินทางมีประตูบานหนึ่ง ซีซั่น 2 เกาหลี เวทีสื่อเพื่อสันติ | EP.86 เกาหลีมีมนต์

คำกล่าววันปิดของประธานซิกนิสเอเชีย ในเวทีประชุมและสิ่งที่ฝากไว้กับการเดินทางในครั้งนี้

Episode 82

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | คุยไร้สคริปต์ ซีซั่น 1 “ฟังด้วยหัวใจ” | EP.82 ”สมาคมคาทอลิก สมาคมคนรักโลก” คุณสุรพงศ์ นายกสมาคมคาทอลิก

เมื่อโลกถูกทำลายลงอย่างโหดร้าย สมาคมคาทอลิกพร้อมกอดโลกไว้ กับกิจกรรม “โลกบ้านที่เรารัก”พร้อมกับความคาดหวังของนายกฯ คนล่าสุด (นายกสมาคมคาทอลิกนะครับ)

Episode 81

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | คุยไร้สคริปต์ ซีซั่น 1 “ฟังด้วยหัวใจ” | EP.81 “ฆราวาส พวกเขาคือขุมกำลังสำคัญ” ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ ผอ.แผนกฆราวาส

คำว่าไฟแรงอาจจะยังฟังดูอ่อนไป พบกับหลักคิด การปลุกยักษ์ใหญ่ให้ตื่นและอนาคตของฆราวาสไทยในมือผอ.ในช่วงโควิดและต่อจากนั้น

Episode 80

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | คุยไร้สคริปต์ ซีซั่น 1 “ฟังด้วยหัวใจ” | EP.80 ”เขาอยู่ตรงนี้เพื่อประสานสิบทิศ” คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสะอาด รองเลขาฯ สภาพระสังฆราชคนล่าสุด

จากบาทหลวงแดนใต้ ผู้ช่วยเหลือครามีผู้ประสบภัยสินามิ สู่งานสังคมทั้งในประเทศและสากล ล่าสุด เข้าเมืองพร้อมกับหน้าที่รองรับทุกมุมของคาทอลิกไทย ในฐานะรองเลขาฯ

Episode 79

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | คุยไร้สคริปต์ ซีซั่น 1 “ฟังด้วยหัวใจ” | EP.79 “เธอคือของจริง” อภิญญา ทาจิตต์ หนึ่งเดียวผู้ก้าวขึ้นรับรางวัลจากสถานทูตอเมริกา ในปี 2022

ท่ามกลางปัญหาการค้ามนุษย์ และธุรกิจบนเรือที่ล่องไปในทะเล มีใครบางคน และองค์กรบางองค์กร ยังเฝ้าห่วงใย ดูแลคนที่ทำงานเหล่านั้น ฟังประสบการณ์ วิธีการทำงาน และแรงบันดาลใจของเธอ

Episode 78

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ฟังหนังดูสาระ ภาค พอดแคสต์ ซีซั่น 5 เรียกเขาว่า “พ่อ” | EP.78 Our Father

“ลูกมากจะยากจน” ต้องนายแพทย์คนนี้เลย ลูกมากจนน่าตกใจ สารคดีจากฝั่งอเมริกา

Subscribe