Showซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต

“เล่าประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจทั้งจากการใช้ชีวิต บาทหลวงคาทอลิก หนังสือที่อ่าน ภาพยนตร์ที่ดู บทเพลงที่ได้ฟัง หรือเรื่องเล่าต่าง ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ พูดคุยสบาย ๆ เหมือนมีเพื่อนร่วมทางคอยชี้แนะแต่ไม่ชี้นำ บวกกับถ้อยคำดีๆ จากพระคัมภีร์คาทอลิก เพื่อให้ผู้ฟังได้ค้นพบขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ในชีวิตของตนเช่นกัน”
ดำเนินรายการโดย คุณอนุชา ไชยเดช

Episode 68

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เติมรักใหม่ อุบัติซ้ำ จากปี 2000-2025 ภาคแรก | EP.068 ”ฝันไกล…” ใช่แค่ฝัน

พบกับเพลงอีกบทหนึ่งที่จุดตั้งต้นแบบหนึ่ง แต่ที่สุดแล้วเป็นอีกแบบหนึ่งคนร้องจากเยาวชนวัด สู่รับใช้พระศาสนจักรในการเป็นนักบวชหญิงไปแล้ว

Episode 67

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เติมรักใหม่ อุบัติซ้ำ จากปี 2000-2025 ภาคแรก | EP.067 “เคียงข้างเสมอ” เพลงโดนอย่างจัง

จากวันแรกที่บทเพลงในชุดเติมรักใหม่ถูกเปิดให้รับฟังมีบทเพลงหนึ่งยังดังก้องตลอด 20 กว่าปี ไม่เลือนหาย เหมือนดังชื่อเพลง “เคียงข้างเสมอ”

Episode 66

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เติมรักใหม่ อุบัติซ้ำ จากปี 2000-2025 ภาคแรก | EP.066 ได้เวลาเติมรักกันอีกแล้ว ”เติมรักใหม่”

ย้อนกลับไปวันวาน กับเพลง Theme Song ของงานเยาวชนคาทอลิกไทย ในปี 2000รับฟังที่มาที่ไปที่ว่าไม่ธรรมดาแล้ว นำเพลงมาเปิดฟังอีกครั้ง ก็ยังไม่ล้าหลังเกินไป

Episode 61

พระสันตะปาปาฟรังซิส | EP.061 Modern Pope

เดินหน้า ก้าวไปด้วยกัน ตามปฏิธาน ของ Synod 2021-2023ท่ามกลางข้อท้าทายของสังคมที่เปราะบาง ละเอียดอ่อน พระองค์ยังนำเราก้าวเดินต่อไป

Episode 60

พระสันตะปาปาฟรังซิส | EP.060 คราเยือนถิ่น แผ่นดินไทย

ค.ศ. 2019 ปีที่ประตูของประเทศไทย เปิดต้อนรับการเสด็จเยือนของพระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นประสบการณ์ที่เหนื่อยหนัก แต่ยังคงงดงาม และเป็นความทรงจำที่ลืมเลือน

Episode 59

พระสันตะปาปาฟรังซิส | EP.059 สู่สมณสมัยที่ 9

ตลอด 8 ปี ที่ผ่าน พระองค์ไม่เคยหยุดทรงงาน สุขภาพที่ทรุดลงอายุที่มากขึ้น แต่แววตายังอ่อนโยน และตั้งมั่นสรุปเหตุการณ์สำคัญๆ ก่อนก้าวสู่สมณสมัยที่ 9

Subscribe