คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : นักบุญ ปาสกัล เบลอง

Play episode

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022
ตอน นักบุญ ปาสกัล เบลอง
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Join the discussion

More from this show

Episode 27

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : คนไหนที่จะล้างหน้าตัวเอง?

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2022ตอน คนไหนที่จะล้างหน้าตัวเอง?ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

Episode 26

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : แค่ลวดดัดงอ 1 มิลลิกรัม!

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022ตอน แค่ลวดดัดงอ 1 มิลลิกรัม!ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

Episode 25

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ร่วมมือ ทำงาน แข็งแกร่ง

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022ตอน ร่วมมือ ทำงาน แข็งแกร่งดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

Episode 24

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : สันติสุข (Peace)

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2022ตอน สันติสุข (Peace)ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Episode 23

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : แก้ทุกข์ด้วยรัก

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2022ตอน แก้ทุกข์ด้วยรักดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Episode 22

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ในโลกอันยุ่งเหยิงนี้

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022ตอน ในโลกอันยุ่งเหยิงนี้ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Subscribe

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบEpisode 20