คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : คนไหนที่จะล้างหน้าตัวเอง?

Play episode

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2022
ตอน คนไหนที่จะล้างหน้าตัวเอง?
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Join the discussion

More from this show

Episode 31

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : จงทำความดี… แต่…

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2022ตอน จงทำความดี… แต่…ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Episode 30

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : นักบุญคริสโตเฟอร์ ผู้แบกพระคริสต์

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2022ตอน นักบุญคริสโตเฟอร์ ผู้แบกพระคริสต์ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

Episode 29

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : วิถีคาทอลิก หลังโควิด คลี่คลาย

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2022ตอน วิถีคาทอลิก หลังโควิด คลี่คลายดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

Episode 28

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ไม่ใช่แค่ จับใคร ไปขังคุก!

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2022ตอน ไม่ใช่แค่ จับใคร ไปขังคุก!ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

Episode 26

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : แค่ลวดดัดงอ 1 มิลลิกรัม!

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022ตอน แค่ลวดดัดงอ 1 มิลลิกรัม!ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

Episode 25

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ร่วมมือ ทำงาน แข็งแกร่ง

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022ตอน ร่วมมือ ทำงาน แข็งแกร่งดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

Subscribe

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบEpisode 27