ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | คุยไร้สคริปต์ ซีซั่น 1 “ฟังด้วยหัวใจ” | EP.79 “เธอคือของจริง” อภิญญา ทาจิตต์ หนึ่งเดียวผู้ก้าวขึ้นรับรางวัลจากสถานทูตอเมริกา ในปี 2022

Play episode

ท่ามกลางปัญหาการค้ามนุษย์ และธุรกิจบนเรือที่ล่องไปในทะเล มีใครบางคน และองค์กรบางองค์กร ยังเฝ้าห่วงใย ดูแลคนที่ทำงานเหล่านั้น ฟังประสบการณ์ วิธีการทำงาน และแรงบันดาลใจของเธอ

Join the discussion

More from this show

Episode 87

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ในการเดินทางมีประตูบานหนึ่ง ซีซั่น 2 เกาหลี เวทีสื่อเพื่อสันติ | EP.86 เกาหลีมีมนต์

คำกล่าววันปิดของประธานซิกนิสเอเชีย ในเวทีประชุมและสิ่งที่ฝากไว้กับการเดินทางในครั้งนี้

Episode 82

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | คุยไร้สคริปต์ ซีซั่น 1 “ฟังด้วยหัวใจ” | EP.82 ”สมาคมคาทอลิก สมาคมคนรักโลก” คุณสุรพงศ์ นายกสมาคมคาทอลิก

เมื่อโลกถูกทำลายลงอย่างโหดร้าย สมาคมคาทอลิกพร้อมกอดโลกไว้ กับกิจกรรม “โลกบ้านที่เรารัก”พร้อมกับความคาดหวังของนายกฯ คนล่าสุด...

Subscribe

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 79