คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ฟังด้วยหัวใจกันต่อ

Play episode

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2022
ตอน ฟังด้วยหัวใจกันต่อ
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Join the discussion

More from this show

Episode 37

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : หม้อดินใบร้าว

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2022ตอน หม้อดินใบร้าวดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Episode 36

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ทางลัดในชีวิต

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2022ตอน ทางลัดในชีวิตดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Episode 34

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : Hitting Mung ชำระล้างจิตใจและทำให้สมองว่าง

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2022ตอน Hitting Mung ชำระล้างจิตใจและทำให้สมองว่างดำเนินรายการโดย...

Episode 33

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : จงฉับไวที่จะฟัง แต่ช้าที่จะพูด

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2022ตอน จงฉับไวที่จะฟัง แต่ช้าที่จะพูดดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

Episode 31

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : จงทำความดี… แต่…

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2022ตอน จงทำความดี… แต่…ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Subscribe

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบEpisode 32