ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ในการเดินทางมีประตูบานหนึ่ง ซีซั่น 2 เกาหลี เวทีสื่อเพื่อสันติ | EP.86 เกาหลีมีมนต์

Play episode

คำกล่าววันปิดของประธานซิกนิสเอเชีย ในเวทีประชุม
และสิ่งที่ฝากไว้กับการเดินทางในครั้งนี้

Join the discussion

More from this show

Subscribe

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 87