ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ผองเรา ชาวเอเชีย กับการก้าวเดินครั้งล่าสุด FABC 50 Meeting 2022 in Thailand ซีซั่น 2 บทแห่งการก้าวเดิน | แสวงบุญ และสัปดาห์แห่งการแสวงหาแนวทางใหม่

แสวงบุญร่วมกัน แสวงหาแนวทางใหม่
และเมื่อผู้แทนสมเด็จพระสันตะมาถึง

More from this show

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 95