ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | บทเพลง ชีวิต คริสต์มาส | EP.97 เด็กที่จะมาประสูตินี้ คือผู้ใด?

ฟังบทเพลง What Child is This กับเรื่องราวที่มาที่ไป

More from this show

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.169 | หนังสือใหม่ นักเขียนคาทอลิก ในงานหนังสือแห่งชาติ 2024 | หนึ่งวันในงานหนังสือ

พูดถึงหนังสือใหม่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ โดยนักเขียนที่เป็น คาทอลิกและความคิด ทัศนคติ เรื่องงานหนังสือกับการพูดคุยในแบบ Catholic Book...

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.168 | หนังสือใหม่ นักเขียนคาทอลิก ในงานหนังสือแห่งชาติ 202 | มุมมองนักเขียนคาทอลิก ในงานหนังสือระดับชาติ

พูดถึงหนังสือใหม่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ โดยนักเขียนที่เป็น คาทอลิกและความคิด ทัศนคติ เรื่องงานหนังสือกับการพูดคุยในแบบ Catholic Book...

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 97