คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : วิวัฒนาการ แห่งการฉลองวันคริสต์มาส

Play episode

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2022
ตอน วิวัฒนาการ แห่งการฉลองวันคริสต์มาส
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Join the discussion

More from this show

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : แล้วหลังจากนั้นล่ะ?

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2023ตอน แล้วหลังจากนั้นล่ะ?ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : พระพินัยกรรมทางจิตวิญญาณ ของสมเด็จสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2023ตอน พระพินัยกรรมทางจิตวิญญาณ ของสมเด็จสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : คนงานต่ำต้อยในสวนองุ่นของพระเป็นเจ้า

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2023ตอน คนงานต่ำต้อยในสวนองุ่นของพระเป็นเจ้าดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : เริ่มต้นปีด้วยพลังคิดบวก

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2023ตอน การร้องเพลงคริสต์มาสดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : เกิดอะไรขึ้นที่เบธเลเฮม?

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2022ตอน เกิดอะไรขึ้นที่เบธเลเฮม?ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : การร้องเพลงคริสต์มาส

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2022ตอน การร้องเพลงคริสต์มาสดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Subscribe

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบEpisode 48