ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เอเชียอีกครั้ง ก้าวไปด้วยกัน In Bangkok 2023 | EP.113 วันก้าวเดินต่อไป เรื่องราวทั้งหมดจะถูกส่งต่อสำหรับการประชุมซีนอดระดับนานาชาติครั้งที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2023


การจัดการประชุมซีนอดในระดับภาคพื้นทวีปเอเชียที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2023
กระบวนการประชุมซีนอดที่เริ่มจากปี 2021 และสิ้นสุดในปี 2024
ฟังเรื่องราวต่าง ๆ ของเหตุการณ์สำคัญในครั้งนี้

Join the discussion

More from this show

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ฟังหนังดูสาระ 8 คืนจอ ตอนคริสต์ในจอ(2) | EP.120 Christmas Carol ท่วงทำนองของคริสต์มาสที่แต่ละคนได้ยินไปคนละทาง

คนเราจะมีคริสต์มาสเหมือนหรือต่างกันอย่างไรภาพยนตร์เกาหลีที่ใช้ห้วงเวลาของคริสต์มาสเพื่อบอกถึงบางเรื่องที่เรานึกไปไม่ถึง

Subscribe

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 113