คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : มหาพรต “ลด” แต่ต้อง “เพิ่ม” ด้วย

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2023
ตอน มหาพรต “ลด” แต่ต้อง “เพิ่ม” ด้วย
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Join the discussion

More from this show

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : อิฐขี้กลัว

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2023ตอน อิฐขี้กลัวดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : การมองดูผู้อื่น

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2023ตอน การมองดูผู้อื่นดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Subscribe

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบEpisode 62