คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : มหาพรต “ลด” แต่ต้อง “เพิ่ม” ด้วย

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2023
ตอน มหาพรต “ลด” แต่ต้อง “เพิ่ม” ด้วย
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

More from this show

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ศีลเจิมคนไข้ (ศีลแห่งการเยียวยารักษา เพื่อเตรียมตัวสู่อ้อมกอดอันเป็นนิรันดร์)

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2024ตอน ศีลเจิมคนไข้ (ศีลแห่งการเยียวยารักษา...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ศีลอนุกรม (ศีลบวช) จงทำดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024ตอน ศีลอนุกรม (ศีลบวช) จงทำดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดดำเนินรายการโดย...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ศีลแต่งงาน (ศีลกล่าว) ผูกพันทั้งสองให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2024ตอน ศีลแต่งงาน (ศีลกล่าว)...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบEpisode 62