ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ฟังหนังดูสาระ 7 คืนจอ ตอนคริสต์ในจอ | EP.114 ซีรีส์ The Glory “บูลลี่อย่างไร ให้ไปสู่ สิริรุ่งโรจน์”

จากซีซั่น 1 เดือนกันยายน 2021 สู่ ซีซั่น 6 กรกฏาคม 2022
จนมาถึงซีซั่นล่าสุด พบกับ ซีรีย์ ภาพยนตร์ และหนังสั้น ที่มีประเด็นเกี่ยวโยงกับคริสต์ศาสนา

More from this show

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.169 | หนังสือใหม่ นักเขียนคาทอลิก ในงานหนังสือแห่งชาติ 2024 | หนึ่งวันในงานหนังสือ

พูดถึงหนังสือใหม่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ โดยนักเขียนที่เป็น คาทอลิกและความคิด ทัศนคติ เรื่องงานหนังสือกับการพูดคุยในแบบ Catholic Book...

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.168 | หนังสือใหม่ นักเขียนคาทอลิก ในงานหนังสือแห่งชาติ 202 | มุมมองนักเขียนคาทอลิก ในงานหนังสือระดับชาติ

พูดถึงหนังสือใหม่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ โดยนักเขียนที่เป็น คาทอลิกและความคิด ทัศนคติ เรื่องงานหนังสือกับการพูดคุยในแบบ Catholic Book...

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 114