ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ฟังหนังดูสาระ 8 คืนจอ ตอนคริสต์ในจอ(2) | EP.119 On a Wing and a Prayer ร่อนไปด้วยปีกแห่งศรัทธา


ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงของผู้ที่สูญเสียศรัทธาในพระเจ้า
แต่เขากลับพบว่า พระเจ้าไม่เคยหนีห่างจากเขาเลย

Join the discussion

More from this show

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ฟังหนังดูสาระ 8 คืนจอ ตอนคริสต์ในจอ(2) | EP.120 Christmas Carol ท่วงทำนองของคริสต์มาสที่แต่ละคนได้ยินไปคนละทาง

คนเราจะมีคริสต์มาสเหมือนหรือต่างกันอย่างไรภาพยนตร์เกาหลีที่ใช้ห้วงเวลาของคริสต์มาสเพื่อบอกถึงบางเรื่องที่เรานึกไปไม่ถึง

Subscribe

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 119