ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ฟังหนังดูสาระ 8 คืนจอ ตอนคริสต์ในจอ(2) | EP.120 Christmas Carol ท่วงทำนองของคริสต์มาสที่แต่ละคนได้ยินไปคนละทาง

https://youtu.be/NbQ-m9MkEUM

คนเราจะมีคริสต์มาสเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ภาพยนตร์เกาหลีที่ใช้ห้วงเวลาของคริสต์มาสเพื่อบอกถึงบางเรื่องที่เรานึกไปไม่ถึง

More from this show

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 120