คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : รถไฟชีวิต

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023
ตอน รถไฟชีวิต
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Join the discussion

More from this show

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : นักบุญมัทธิว อัครสาวก (ผู้นิพนธ์พระวรสาร)

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023ตอน นักบุญมัทธิว อัครสาวก (ผู้นิพนธ์พระวรสาร)ดำเนินรายการโดย...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : คอนเสิร์ตการกุศล & Catholic Fair

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2023ตอน คอนเสิร์ตการกุศล & Catholic Fairดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ให้อภัยตัวเอง

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2023ตอน ให้อภัยตัวเองดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

Subscribe

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบEpisode 74