คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : สิ่งดี ๆ ควรเกิดขึ้นจากการ จากไปของฉัน

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2023
ตอน สิ่งดี ๆ ควรเกิดขึ้นจากการ จากไปของฉัน
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

More from this show

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : การแบ่งปันความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญ จงแชร์หรือเล่ามันออกมา

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2024ตอน การแบ่งปันความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญ...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ไม่จดจำและไม่ประณาม

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2024ตอน ไม่จดจำและไม่ประณามดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : วันเด็กสากล (World Children’s Day)

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2024ตอน วันเด็กสากล (World Children’s Day)ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบEpisode 77