ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.137 | แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | เมื่อเรามี Musical จากเพลง คาทอลิก


บอกเล่าเรื่องราว คอนเสิร์ตการกุศล แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 กันยายน โอกาสครบ 50 ปีการอภิเษก เป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และการรับตำแหน่งพระคาร์ดินัล ครบ 40 ปีของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

More from this show

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.169 | หนังสือใหม่ นักเขียนคาทอลิก ในงานหนังสือแห่งชาติ 2024 | หนึ่งวันในงานหนังสือ

พูดถึงหนังสือใหม่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ โดยนักเขียนที่เป็น คาทอลิกและความคิด ทัศนคติ เรื่องงานหนังสือกับการพูดคุยในแบบ Catholic Book...

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.168 | หนังสือใหม่ นักเขียนคาทอลิก ในงานหนังสือแห่งชาติ 202 | มุมมองนักเขียนคาทอลิก ในงานหนังสือระดับชาติ

พูดถึงหนังสือใหม่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ โดยนักเขียนที่เป็น คาทอลิกและความคิด ทัศนคติ เรื่องงานหนังสือกับการพูดคุยในแบบ Catholic Book...

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 137