ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.139 | แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม | Final Call & Catholic Fair


บอกเล่าเรื่องราว คอนเสิร์ตการกุศล แด่…ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 กันยายน โอกาสครบ 50 ปีการอภิเษก เป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และการรับตำแหน่งพระคาร์ดินัล ครบ 40 ปีของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

More from this show

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 139