คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : Daily Dose of Sunshine (ภายนอกดูยิ้มสดใส แต่ภายในอาจกำลังร้องไห้อยู่…ก็ได้นะ)

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2023
ตอน Daily Dose of Sunshine (ภายนอกดูยิ้มสดใส แต่ภายในอาจกำลังร้องไห้อยู่…ก็ได้นะ)
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

More from this show

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : สัญลักษณ์ของเทศกาลมหาพรต

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2024ตอน สัญลักษณ์ของเทศกาลมหาพรตดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : เพลงมหาพรต

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2024ตอน เพลงมหาพรตดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : สาส์นมหาพรต 2024 : พระเจ้าทรงนำ เราผ่านทะเลทรายสู่อิสรภาพ

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2024ตอน สาส์นมหาพรต 2024 : พระเจ้าทรงนำ...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบEpisode 97