คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ไม่จดจำและไม่ประณาม

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2024
ตอน ไม่จดจำและไม่ประณาม
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

More from this show

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ศีลอภัยบาป นำเราสู่การคืนดีกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024ตอน ศีลอภัยบาป...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ศีลกำลัง นำเราสู่การเป็นคริสตชนที่สมบูรณ์

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2024ตอน ศีลกำลัง นำเราสู่การเป็นคริสตชนที่สมบูรณ์ดำเนินรายการโดย...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ศีลล้างบาป ประตูบานแรกสู่การเป็นคริสตชน

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2024ตอน ศีลล้างบาป ประตูบานแรกสู่การเป็นคริสตชนดำเนินรายการโดย...

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบEpisode 119