ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.174 : ครบรอบ 40 ปี เสด็จไทย Pope John Paul II : กวีพระสันตะปาปา


เล่าเรื่องนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา
โอกาสครบ 40 ปีการเสด็จเยือนประเทศไทย
ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งชีวิต งานเขียน และกิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้

More from this show

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 174