ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.179 | ได้เวลา อ่านอุชเชนี | สาวิตรี ทนเสน (นิตา มาศิริ)


ชวนอ่านเรื่องราวของ อ.ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา หรืออุชเชนี
ทั้งงานเขียนและชีวิต โดยพูดคุยกับหลายท่านที่รู้จัก
และผู้ที่เคยได้รับรางวัลในการประกวด วรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนี

More from this show

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตEpisode 179