รายการ Podcast

Episode 23

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.023 แก้คิดมากด้วยการโสตการสัมผัส และ การขยับกาย

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.023 แก้คิดมากด้วยการโสตการสัมผัส และ การขยับกาย การสัมผัส และการขยับขับเคลื่อนกาย เป็นอีกหนึ่งวิธี...

Episode 22

โควิดสะกิดเรา | EP.022 ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม

ที่เพิ่มเติม หรือ ขาดหายไปคืออะไร พาย้อนกลับไปถึงวันแรกของการประกาศเรื่องโควิดจากฝั่งคริสตศาสนาจนถึงบทสัมภาษณ์ล่าสุด

Episode 22

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.022 แก้คิดมากด้วยโสตการรับรส

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.022 แก้คิดมากด้วยโสตการรับรส คนหลายคน เวลาเครียด คิดเยอะ คิดมาก จะหาทางออกด้วยการกิน เพื่อให้ผ่อนคลาย...

Subscribe