รายการ Podcast

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ไปต่อ ไม่รอโควิด(จบ) | EP.072 เขาประชุมอะไรกัน

ตารางเวลา เนื้อหาหลัก เมื่อต้องแสดงความคิดเห็นแบ่งปันและของกำนัลที่นำไปให้ท่านรองเลขาฯ ซีนอด

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | ไปต่อ ไม่รอโควิด(จบ) | EP.071 สำรวจอิตาลี ก่อนเข้าประชุม

ก่อนเข้าที่ประชุม แวะไปทักทาย บรรดาคุณพ่อที่คุ้นเคย จากวาติกัน ยัน เวณิช ปาดัว

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.071 ตัวฉัน อยู่ Gen ไหนกัน

การแบ่ง Generation ในครอบครัว สามารถแบ่งได้ง่ายๆ พ่อแม่ กับลูกนั้นจะอยู่กันคนละเจนส่วนการแบ่งเจน ของคนในสังคม ที่ได้ยินกันในปัจจุบัน จะมี...