Authorcatholic

Episode 128

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ศีลเจิมคนไข้ (ศีลแห่งการเยียวยารักษา เพื่อเตรียมตัวสู่อ้อมกอดอันเป็นนิรันดร์)

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2024ตอน ศีลเจิมคนไข้ (ศีลแห่งการเยียวยารักษา เพื่อเตรียมตัวสู่อ้อมกอดอันเป็นนิรันดร์)ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 174

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.174 ประเภทของ Gaslighting

การถูกปั่นหัว สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ เราเองอาจไม่รู้ว่า เราตกเป็นเหยื่อไปแล้วเรียบร้อย ในคลิปนี้จะเรียนรู้ถึงประเภทของ Gaslighting ว่า มีแบบใดบ้างและแต่ละประเภทมีรายละเอียดอย่างไร

Episode 175

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.174 : ครบรอบ 40 ปี เสด็จไทย Pope John Paul II : อุดมศานต์บอกเล่า

เล่าเรื่องนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาโอกาสครบ 40 ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งชีวิต งานเขียน และกิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้

Episode 127

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ศีลอนุกรม (ศีลบวช) จงทำดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024ตอน ศีลอนุกรม (ศีลบวช) จงทำดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 173

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.173 สัญญาณ เมื่อถูก Gaslighting (ปั่นหัว)

เมื่อใครสักคนปั่นหัว จนบั่นทอนความรู้สึก สูญเสียความมั่นใจมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ สัญญาณเตือนว่าเรานั้นถูกปั่นหัวมีอะไรบ้าง

Episode 174

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.174 : ครบรอบ 40 ปี เสด็จไทย Pope John Paul II : กวีพระสันตะปาปา

เล่าเรื่องนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาโอกาสครบ 40 ปีการเสด็จเยือนประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งชีวิต งานเขียน และกิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้

Episode 126

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ศีลแต่งงาน (ศีลกล่าว) ผูกพันทั้งสองให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2024ตอน ศีลแต่งงาน (ศีลกล่าว) ผูกพันทั้งสองให้เป็นหนึ่งเดียวกันดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 172

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.172 Gaslighting คืออะไร

หลายคนอาจะเคยได้ยินคำว่า Gaslight กันมาบ้าง แต่อาจยังไม่รู้ว่ามีความหมายว่าอะไร หากจะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆ คือ การปั่นหัว เป็นการค่อยๆ แทรกซึมหยอดข้อมูลทีละนิด ให้อีกฝ่ายดูเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้ ซึ่งเกิดได้ในความความสัมพันธ์ถ้าปั่นหัวได้สำเร็จ...

Episode 125

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ศีลมหาสนิท ใกล้ชิดสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2024ตอน ศีลอภัยบาป นำเราสู่การคืนดีกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย