Authorcatholic

Episode 113

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : สัญลักษณ์ของเทศกาลมหาพรต

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2024ตอน สัญลักษณ์ของเทศกาลมหาพรตดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 160

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.160 รู้ได้อย่างไรว่า “คิดมาก”

หลายคนไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นสัญญาณชี้ว่า ตอนนี้ “คิดมาก” แล้วหรือยังในคลิปนี้ จะนำเสนอ 8 สัญญาณที่เราสามารถสำรวจพฤติกรรมตนเองได้ว่าเรานั้นเข้าขั้น “คิดมาก”แล้วหรือไม่ 8 สัญญาณที่ว่า มีอะไรบ้าง

Episode 160

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.160 | ฟังหนังดูสาระ ตอน ตัวโน้ตบนแผ่นฟิล์ม | Wonka สดุดีความมุ่งมั่น

เล่าภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่มีบทเพลงเป็นตัวเอก ตลอด 4 สัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์

Episode 112

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : เพลงมหาพรต

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2024ตอน เพลงมหาพรตดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 159

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต EP.159 | ฟังหนังดูสาระ ตอน ตัวโน้ตบนแผ่นฟิล์ม | Maestra : Strings of Truth เมื่อวาทยากรท้ารบ

เล่าภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่มีบทเพลงเป็นตัวเอก ตลอด 4 สัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์

Episode 159

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.159 | 73% ของคนทำงาน “คิดมาก”

ไม่น่าเชื่อว่า คนทำงานถึง 73% มีอาการ “คิดมาก”ซึ่งเป็นอาการที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเองเพราะสร้างความกังวล และความทุกข์ใจ โดยความคิดมากเกิดใน 2 รูปแบบด้วยกัน 2 รูปแบบนั้น เป็นอย่างไร

Episode 111

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : สาส์นมหาพรต 2024 : พระเจ้าทรงนำ เราผ่านทะเลทรายสู่อิสรภาพ

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2024ตอน สาส์นมหาพรต 2024 : พระเจ้าทรงนำ เราผ่านทะเลทรายสู่อิสรภาพดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 158

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.158 สร้างพื้นที่ส่วนตัวอย่างไร เพื่อไม่ให้ถูกล้ำเส้น

แนวทางการฝึกสร้างให้ตนเองสร้างพื้นที่ส่วนตัวมีด้วยกันหลายอย่างในคลิปนี้ จะให้ตัวอย่างวิธีการการฝึกตน เช่น การฝึกการสังเกตตนเอง การเลือกเรื่องที่จะอนุญาตให้พื้นที่ส่วนตัวเรากับคนอื่น การแบ่งเวลา จัดเวลาโดยเรียงความสำคัญ...