Showคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ

รายการวิทยุคาทอลิก – “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รับฟังรายการย้อนหลัง

Episode 120

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : การแบ่งปันความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญ จงแชร์หรือเล่ามันออกมา

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2024ตอน การแบ่งปันความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญ จงแชร์หรือเล่ามันออกมาดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 119

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ไม่จดจำและไม่ประณาม

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2024ตอน ไม่จดจำและไม่ประณามดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 118

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : วันเด็กสากล (World Children’s Day)

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2024ตอน วันเด็กสากล (World Children’s Day)ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 117

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : มหาพรต ถึง ปัสกา

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2024ตอน มหาพรต ถึง ปัสกาดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 116

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : มหาพรต : มากกว่าการอด(งด)อาหาร

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2024ตอน มหาพรต : มากกว่าการอด(งด)อาหารดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 115

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : สัญลักษณ์ของเทศกาลมหาพรต

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2024ตอน มหาพรต : การสวดภาวนาดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 114

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ :

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2024ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 113

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : สัญลักษณ์ของเทศกาลมหาพรต

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2024ตอน สัญลักษณ์ของเทศกาลมหาพรตดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 112

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : เพลงมหาพรต

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2024ตอน เพลงมหาพรตดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 111

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : สาส์นมหาพรต 2024 : พระเจ้าทรงนำ เราผ่านทะเลทรายสู่อิสรภาพ

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2024ตอน สาส์นมหาพรต 2024 : พระเจ้าทรงนำ เราผ่านทะเลทรายสู่อิสรภาพดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย