Showคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ

รายการวิทยุคาทอลิก – “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รับฟังรายการย้อนหลัง

Episode 48

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : วิวัฒนาการ แห่งการฉลองวันคริสต์มาส

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2022ตอน วิวัฒนาการ แห่งการฉลองวันคริสต์มาสดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 47

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ความสำคัญของวันคริสต์มาส

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022ตอน ความสำคัญของวันคริสต์มาสดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 46

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : จงลุกขึ้น เพื่อออกไปพบผู้คน

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2022ตอน จงลุกขึ้น เพื่อออกไปพบผู้คนดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 45

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : เลขาธิการ คนไทย คนใหม่ Signis

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2022ตอน เลขาธิการ คนไทย คนใหม่ Signisดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 44

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : จงระวังซาน เมื่อมันหวาน & สุภาพ

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2022ตอน จงระวังซาน เมื่อมันหวาน & สุภาพดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 43

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : แอปเปิ้ลของเด็กน้อย

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2022ตอน แอปเปิ้ลของเด็กน้อยดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 42

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : FABC 50

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2022ตอน FABC 50ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 41

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : วิธีภาวนาเพื่อให้มีชีวิตชีวามากขึ้น

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2022ตอน วิธีภาวนาเพื่อให้มีชีวิตชีวามากขึ้นดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 40

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : สายประคำ

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2022ตอน สายประคำดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 39

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022ตอน เทศกาลแห่งสิ่งสร้าง…สวดสายประคำดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Subscribe