Showคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ

รายการวิทยุคาทอลิก – “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รับฟังรายการย้อนหลัง

Episode 74

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : รถไฟชีวิต

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023ตอน รถไฟชีวิตดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 73

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : อิฐขี้กลัว

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2023ตอน อิฐขี้กลัวดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 72

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : การมองดูผู้อื่น

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2023ตอน การมองดูผู้อื่นดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 71

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : “ความสว่าง” มีความจำเป็นต่อชีวิต

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2023ตอน “ความสว่าง” มีความจำเป็นต่อชีวิตดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 70

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : เวลาแห่งการปัดกวาด

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2023ตอน เวลาแห่งการปัดกวาดดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 69

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : เข็มทิศ – นาฬิกา !

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2023ตอน เข็มทิศ – นาฬิกา !ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 68

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : นักบุญมาระโก (ผู้นิพนธ์พระวรสาร)

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2023ตอน นักบุญมาระโก (ผู้นิพนธ์พระวรสาร)ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 67

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ผู้ให้ด้วยใจยินดี

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023ตอน ผู้ให้ด้วยใจยินดีดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 66

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : สุขสันต์วันปัสกา

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2023ตอน สุขสันต์วันปัสกาดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 65

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : กิจเมตตา

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2023ตอน กิจเมตตาดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Subscribe