Showคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ

รายการวิทยุคาทอลิก – “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รับฟังรายการย้อนหลัง

Episode 27

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : คนไหนที่จะล้างหน้าตัวเอง?

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2022ตอน คนไหนที่จะล้างหน้าตัวเอง?ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 26

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : แค่ลวดดัดงอ 1 มิลลิกรัม!

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022ตอน แค่ลวดดัดงอ 1 มิลลิกรัม!ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 25

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ร่วมมือ ทำงาน แข็งแกร่ง

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022ตอน ร่วมมือ ทำงาน แข็งแกร่งดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 24

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : สันติสุข (Peace)

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2022ตอน สันติสุข (Peace)ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 23

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : แก้ทุกข์ด้วยรัก

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2022ตอน แก้ทุกข์ด้วยรักดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 22

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ในโลกอันยุ่งเหยิงนี้

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022ตอน ในโลกอันยุ่งเหยิงนี้ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 21

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : สามสิ่ง

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2022ตอน สามสิ่งดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 20

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : นักบุญ ปาสกัล เบลอง

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022ตอน นักบุญ ปาสกัล เบลองดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 19

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : รู้หนทางชีวิตของตน

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2022ตอน รู้หนทางชีวิตของตนดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 18

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : เหนื่อย – ไม่เหนื่อย

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2022ตอน เหนื่อย – ไม่เหนื่อยดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Subscribe