Showคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ

รายการวิทยุคาทอลิก – “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รับฟังรายการย้อนหลัง

Episode 99

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : เตรียมฉลองเทศกาลพระคริสตสมภพ

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2023ตอน เตรียมฉลองเทศกาลพระคริสตสมภพดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 98

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : Grasshopper on the Road (การเดินทางที่ยังเป็นตัวของตัวเอง)

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2023ตอน Grasshopper on the Road (การเดินทางที่ยังเป็นตัวของตัวเอง)ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 97

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : Daily Dose of Sunshine (ภายนอกดูยิ้มสดใส แต่ภายในอาจกำลังร้องไห้อยู่…ก็ได้นะ)

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2023ตอน Daily Dose of Sunshine (ภายนอกดูยิ้มสดใส แต่ภายในอาจกำลังร้องไห้อยู่…ก็ได้นะ)ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 96

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนมีแง่มุมที่ดีเสมอ

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2023ตอน เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนมีแง่มุมที่ดีเสมอดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 95

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ชัยชนะที่แท้

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2023ตอน ชัยชนะที่แท้ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 94

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : สายประคำทำให้ความเชื่อเข้มแข็งขึ้น

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2023ตอน สายประคำทำให้ความเชื่อเข้มแข็งขึ้นดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 93

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : จงแล่นเรือออกไปที่ลึก

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2023ตอน จงแล่นเรือออกไปที่ลึกดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 91

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : สัมผัสพระเจ้า

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2023ตอน สัมผัสพระเจ้าดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 90

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : นักบุญมัทธิว อัครสาวก (ผู้นิพนธ์พระวรสาร)

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023ตอน นักบุญมัทธิว อัครสาวก (ผู้นิพนธ์พระวรสาร)ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย