Showคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ

รายการวิทยุคาทอลิก – “ภารกิจรัก” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 43

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : นักบุญ อันตน มารีย์ คลาเรต์

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021ตอน นักบุญ อันตน มารีย์ คลาเรต์ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 42

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ศิลปิน

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021ตอน ศิลปินดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 41

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ฉันรักโรตีไหม้ๆ

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021ตอน ฉันรักโรตีไหม้ๆดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 40

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : การอธิษฐานภาวนาแบบห้านิ้ว

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2021ตอน การอธิษฐานภาวนาแบบห้านิ้วดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 39

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : นักบุญเยโรม

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2021ตอน นักบุญเยโรมดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 38

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : วันเยาวชนแห่งชาติ

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021ตอน วันเยาวชนแห่งชาติดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 37

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : งานอดิเรก มีพลังแฝง มากกว่าที่เราคิด

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2021ตอน งานอดิเรก มีพลังแฝง มากกว่าที่เราคิดดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 36

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ทำไม? สุขภาพจิตจึงสำคัญกับคนยุคโควิด

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2021ตอน ทำไม? สุขภาพจิตจึงสำคัญกับคนยุคโควิดดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 35

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : ยาพิษในใจ

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2021ตอน ยาพิษในใจดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 34

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ : เขาไม่ดี…จริงหรือ?

รายการ “คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ”วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2021ตอน นัเขาไม่ดี…จริงหรือ?ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทองผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Subscribe