รายการ Podcast

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.025 เราใช้ชีวิตอยู่ตำแหน่งไหน Life Position

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.025 เราใช้ชีวิตอยู่ตำแหน่งไหน Life Position ในการทำงาน ตำแหน่งงาน จะบ่งบอกให้รู้ว่า คนคนนั้นทำหน้าที่อะไร...

Subscribe