รายการ Podcast

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เติมรักใหม่ อุบัติซ้ำ จากปี 2000-2025 ภาคแรก | EP.069 เพลงบางเพลง กระทบไหล่สายอาชีพ

ใครจะรู้ว่าจริง ๆ แล้วบทเพลงในชุดเติมรักใหม่ มีมืออาชีพมาร่วมงานพอสมควรที่สำคัญบางคนเป็นพี่น้องต่างความเชื่อ เช่นบทเพลงนี้...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.069 เริ่มฝึกการฟังอย่างตั้งใจ ทำอย่างไรได้บ้าง

จะเริ่มตันเป็นผู้ฟังที่ดี ทำอย่างไร การฟัง มีทั้งศาสตร์และศิลป์ ยิ่งการฟังในระดับลึกซึ้งมากขึ้นคือ การฟังในสิ่งที่คู่สนทนาไม่ได้พูด...

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เติมรักใหม่ อุบัติซ้ำ จากปี 2000-2025 ภาคแรก | EP.068 ”ฝันไกล…” ใช่แค่ฝัน

พบกับเพลงอีกบทหนึ่งที่จุดตั้งต้นแบบหนึ่ง แต่ที่สุดแล้วเป็นอีกแบบหนึ่งคนร้องจากเยาวชนวัด สู่รับใช้พระศาสนจักรในการเป็นนักบวชหญิงไปแล้ว

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.068 ฝึกตนเองให้มีสมาธิในการฟัง

การฟัง ไม่ใช่เพียงแต่ใช้หู เท่านั้น การเป็นผู้ฟังที่ดี ต้องใช้ที้งหู ตา ใจ สมอง ท่าทาง ของเรา เพื่อให้พร้อมสำหรับการฟัง...

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เติมรักใหม่ อุบัติซ้ำ จากปี 2000-2025 ภาคแรก | EP.067 “เคียงข้างเสมอ” เพลงโดนอย่างจัง

จากวันแรกที่บทเพลงในชุดเติมรักใหม่ถูกเปิดให้รับฟังมีบทเพลงหนึ่งยังดังก้องตลอด 20 กว่าปี ไม่เลือนหาย เหมือนดังชื่อเพลง “เคียงข้างเสมอ”

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.067 | 9 ปัญหา “การฟัง” ที่มักพบในการสื่อสาร ตอนที่ 2

Ep 65 ได้ชวนคิด ถึง 5 ปัญหาการฟังที่มักพบในการสื่อสาร ใน EP นี้ จะเป็นตอนที่ 2 เพื่อสะท้อนปัญหาการฟังแบบอื่นๆ ที่มักพบในการสื่อสาร...