Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.79 ความเชื่อ ความหวัง ความรัก และความฝัน

Play episode

จิตใจของเรานั้น ทรงพลังมาก ดังคำกล่าวทีว่า จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว 4 สิ่งที่สร้างให้ใจเราสู้ต่อได้ ได้แก่ ความเชื่อ ความหวัง ความรัก และความฝัน เพื่อเป็นพลังให้เราสามารถเดินต่อ สู้ต่อไปได้ ด้วยศรัทธา ความเชื่อ ความหวัง ความรัก และความฝัน ส่งผลต่อศรัทธา ให้ใจสู้ได้อย่างไร

Join the discussion

More from this show

Episode 86

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.86 6 ส. สกัด ความคิดลบลบ อย่างมีสติ

คลิปที่แล้ว ให้เทคนิค 3 ส. แรก ที่ช่วยให้มีสติทันความคิดลบลบ ที่มักผุดคิดในสมองใน EP นี้มีเทคนิคเพิ่มอีก 3 ส.เพื่อทำให้เรา หยุดความคิดลบลบ...

Episode 85

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.85 คิดลบลบ กระทบชีวิตได้อย่างไร

ความคิดลบ มีผลกระทบต่อเหตุการณ์ชีวิต ให้เกิดเรื่องลบต่อเนื่องตามมาได้อย่างหลากหลาย แค่คิดตีตราตัวเองแค่คิดแย่ๆ...

Episode 84

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.84 เฮ่อ! ทำไมปรับพฤติกรรมไม่สำเร็จ

เรื่องของของความตั้งใจว่า อยากปรับเปลี่ยนตนเองในด้านต่างๆ เชื่อว่าหลายคนมีอยู่อย่างแน่นอนเพราะเราอยากเห็นตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น...

Episode 82

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.82 ความหวัง มีประโยชน์กับชีวิตจริงหรือ

ชีวิตของคนเรานั้น อยู่ได้ด้วยความหวังจริงหรือ ความหวัง ยังจำเป็นอยู่ไหมกับ คนที่มีสุขภาพจิตดีหรือคนที่ประสบความสำเร็จ...

Subscribe

AliveEpisode 79