Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.166 คนที่คิดมาก มักใช้คำว่าอะไรในการสื่อสาร


เคยสังเกตไหมว่า เวลาเราเกิคความวิตกกังวลขึ้นมา เรามักจะใช้คำพูดใดในการสื่อสาร
คลิปนี้ นำเสนอ คำพูดที่คนคิดมาก วิตกกังวลมักใช้กัน
รวมถึงคำลงท้ายที่มัดความวิตกกังวลให้ยังคงอยู่ ลองกลับไปสังกตตนเองว่า
เราพูดคำว่า “ถ้า…แน่นอน”, “สมมติว่า ….. จะทำอย่างไรดี”, “ทำไม…. แบบวนเวียนไปมา”
กับความคิดย้ำๆ ซ้ำๆ แบบเดิมบ่อยครั้งแค่ไหน และหากต้องการปรับเปลี่ยนคำพูดเหล่านี้
จะต้องทำอย่างไร


More from this show

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.171 ทิ้ง…สร้างสุข

ในแนวคิดแบบทุนนิยม การยิ่งมี ยิ่งได้ ยิ่งทำให้มีความสุขแต่จริงหรือ ที่การครอบครองในทุกสิ่งจะทำให้เรามีความสุขตามที่สังคมกระแสหลักเชื่อกัน...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.170 หยุด ตอกย้ำกับความรู้สึกผิด

แทนที่เราจะใช้เวลากับการตอกย้ำความรู้สึกผิดให้กลับตามมายอมรับกับพฤติกรรมกับพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความรู้สึกผิดขึ้นรวมถึงมองเห็นถึงผลที่เกิดขึ...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.169 เปลี่ยนตนเป็นคนใหม่ จากความรู้สึกผิด…

เมื่อเกิดความรู้สึกผิดขึ้นมา หลายคนจะจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆ ในความรู้สึกผิด จริงๆ แล้ว ความรู้สึกผิด สะท้อนถึงคุณลักษณะบางอย่างในตัวบุคคล...

AliveEpisode 166