Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.112 ส่วนผสมชีวิต

ภาษาไทย หลายคำ มีส่วนผสมของวรรณยุกต์ และสระเข้าร่วมด้วย
พยัญชนะแต่ละตัว แม้จะเริ่มต้นเหมือนกัน แต่เมื่อนำพยัญชนะ สระ
หรือวรรณยุกต์อื่นๆ มาต่อเข้าด้วยกัน จะทำให้ความหมาย เปลี่ยนไป
เช่น พยัญชนะ ขึ้นต้นด้วย ก ไก่ เหมือนกัน แต่พอมีส่วนผสมอื่นเข้ามา
เช่น กา กาง ก้าง กง กบ กลัว กล้า แกล้ง เป็นต้น การเรียงพยัญชนะ
เทียบได้กับชีวิตคนเช่นกัน การที่คนเรา เป็นคนเหมือนกัน
แต่… แต่ละคนกลับไม่เหมือนกัน ก ไก่ กับชีวิตคน เชื่อมโยงกันอย่างไร

More from this show

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.174 ประเภทของ Gaslighting

การถูกปั่นหัว สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ เราเองอาจไม่รู้ว่า เราตกเป็นเหยื่อไปแล้วเรียบร้อย ในคลิปนี้จะเรียนรู้ถึงประเภทของ Gaslighting ว่า...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.173 สัญญาณ เมื่อถูก Gaslighting (ปั่นหัว)

เมื่อใครสักคนปั่นหัว จนบั่นทอนความรู้สึก สูญเสียความมั่นใจมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ สัญญาณเตือนว่าเรานั้นถูกปั่นหัวมีอะไรบ้าง

AliveEpisode 112