Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.169 เปลี่ยนตนเป็นคนใหม่ จากความรู้สึกผิด…


เมื่อเกิดความรู้สึกผิดขึ้นมา หลายคนจะจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆ ในความรู้สึกผิด จริงๆ แล้ว ความรู้สึกผิด สะท้อนถึงคุณลักษณะบางอย่างในตัวบุคคล หากเราเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ในความรู้สึกผิด และหยุด โทษตนเอง หยุดหมกมุ่น คิดวน คิด และนำเอาความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น ความรู้สึกผิดนั้น สามารถลดอัตตา และพัฒนาเราเป็นคนใหม่ได้ การเปลี่ยนตนให้เป็นคนใหม่จากความรู้สึกผิด ทำได้อย่างไร


More from this show

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.174 ประเภทของ Gaslighting

การถูกปั่นหัว สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ เราเองอาจไม่รู้ว่า เราตกเป็นเหยื่อไปแล้วเรียบร้อย ในคลิปนี้จะเรียนรู้ถึงประเภทของ Gaslighting ว่า...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.173 สัญญาณ เมื่อถูก Gaslighting (ปั่นหัว)

เมื่อใครสักคนปั่นหัว จนบั่นทอนความรู้สึก สูญเสียความมั่นใจมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ สัญญาณเตือนว่าเรานั้นถูกปั่นหัวมีอะไรบ้าง

AliveEpisode 169