Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.170 หยุด ตอกย้ำกับความรู้สึกผิด


แทนที่เราจะใช้เวลากับการตอกย้ำความรู้สึกผิด
ให้กลับตามมายอมรับกับพฤติกรรมกับพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความรู้สึกผิดขึ้น
รวมถึงมองเห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ทำ เมื่อเราให้เวลากับตนเอง
จะได้เกิดการไตร่ตรอง มิใช่การซ้ำเติมตนเอง ลองให้เวลาตนเองดู
เพื่อจัดการกับความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น ได้มีเวลาสำรวจตน เพื่อนำไปสู่การแก้ไข
กระบวนการการหยุดย้ำตนเอง ทำอย่างไร


More from this show

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.174 ประเภทของ Gaslighting

การถูกปั่นหัว สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ เราเองอาจไม่รู้ว่า เราตกเป็นเหยื่อไปแล้วเรียบร้อย ในคลิปนี้จะเรียนรู้ถึงประเภทของ Gaslighting ว่า...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.173 สัญญาณ เมื่อถูก Gaslighting (ปั่นหัว)

เมื่อใครสักคนปั่นหัว จนบั่นทอนความรู้สึก สูญเสียความมั่นใจมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ สัญญาณเตือนว่าเรานั้นถูกปั่นหัวมีอะไรบ้าง

AliveEpisode 170