Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.177 ล้มเหลว…แบบใด…ล้มแล้วดี


คำว่าล้มเหลว เป็นสิ่งที่หลายคนรับไม่ได้ จริงๆ แล้วความล้มเหลวหลายระดับ
Amy Edmonson ได้แบ่งระดับความล้มเหลวไว้หลายระดับ
มีระดับที่ควรได้รับการตำหนิ และมีระดับที่ควรได้รับความชื่นชม
ความล้มเหลวที่น่าจะได้รับการชื่นชมเป็นแบบใด
และควรเป็นความล้มเหลวลักษณะใด


More from this show

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.176 จะทำอย่างไร เมื่อถูกปั่นหัว (Gaslighting)

หลายคนประสบกับปัญหา การถูกปั่นหัว แล้วจิตเริ่มตกในคลิปนี้ จะนำเสนอวิธีการดูแลตัวเองว่า จะทำอย่างไรได้เมื่อโดน Gaslighting เข้าแล้ว...

AliveEpisode 177