Showภารกิจรัก

รายการวิทยุคาทอลิก – “ภารกิจรัก” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รับฟังรายการย้อนหลัง

Episode 21

ภารกิจรัก : Free Will (อิสระที่คุณเลือกเองได้)

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2022ตอน Free Will (อิสระที่คุณเลือกเองได้)ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 20

ภารกิจรัก : พระวาจาแห่งรัก EP.2

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022ตอน พระวาจาแห่งรัก EP.2ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 19

ภารกิจรัก : Special รักและกำลังใจ

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2022ตอน Special รักและกำลังใจดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 18

ภารกิจรัก : พระวาจาแห่งรัก EP.1

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2022ตอน พระวาจาแห่งรัก EP.1ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 17

ภารกิจรัก : วิถีแห่งรักไร้เงื่อนไข

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2022ตอน วิถีแห่งรักไร้เงื่อนไขดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 16

ภารกิจรัก : รักและแสงในจิตวิญญาณ

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2022ตอน รักและแสงในจิตวิญญาณดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 15

ภารกิจรัก : ความรักให้อิสรภาพ

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2022ตอน ความรักให้อิสรภาพดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 14

ภารกิจรัก : Special กวีรักทักบทเพลง

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022ตอน Special กวีรักทักบทเพลงดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 13

ภารกิจรัก : รักไม่มีเงื่อนไข EP.3

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2022ตอน รักไม่มีเงื่อนไข EP.3ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 12

ภารกิจรัก : รักไม่มีเงื่อนไข EP.2

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022ตอน รักไม่มีเงื่อนไข EP.2ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Subscribe