Showภารกิจรัก

รายการวิทยุคาทอลิก – “ภารกิจรัก” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รับฟังรายการย้อนหลัง

Episode 26

ภารกิจรัก : พลังงานรักเพื่อสันติ (จบ) บริบูรณ์

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022ตอน พลังงานรักเพื่อสันติ (จบ) บริบูรณ์ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 25

ภารกิจรัก : เคล็ดลับสู่รักปราศจากเงื่อนไข

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022ตอน เคล็ดลับสู่รักปราศจากเงื่อนไขดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 23

ภารกิจรัก : Special รักเป็นที่หนึ่ง

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2022ตอน Special รักเป็นที่หนึ่งดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 22

ภารกิจรัก : รัก+ให้ หมดใจ

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2022ตอน รัก+ให้ หมดใจดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 21

ภารกิจรัก : Free Will (อิสระที่คุณเลือกเองได้)

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2022ตอน Free Will (อิสระที่คุณเลือกเองได้)ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 20

ภารกิจรัก : พระวาจาแห่งรัก EP.2

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022ตอน พระวาจาแห่งรัก EP.2ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 19

ภารกิจรัก : Special รักและกำลังใจ

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2022ตอน Special รักและกำลังใจดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 18

ภารกิจรัก : พระวาจาแห่งรัก EP.1

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2022ตอน พระวาจาแห่งรัก EP.1ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 17

ภารกิจรัก : วิถีแห่งรักไร้เงื่อนไข

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2022ตอน วิถีแห่งรักไร้เงื่อนไขดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย