Showภารกิจรัก

รายการวิทยุคาทอลิก – “ภารกิจรัก” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 49

ภารกิจรัก : รายการพิเศษเทศกาลคริสต์มาส EP.1

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021ตอน รายการพิเศษเทศกาลคริสต์มาส EP.1ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 48

ภารกิจรัก : ก่อนคริสต์มาส EP.2

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021ตอน ก่อนคริสต์มาส EP.2ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 47

ภารกิจรัก : ก่อนคริสต์มาส EP.1

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021ตอน ก่อนคริสต์มาส EP.1ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 46

ภารกิจรัก : มาส่งความรักกันเถอะ

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2021ตอน มาส่งความรักกันเถอะดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 45

ภารกิจรัก : ค้นพบรักปราศจากเงื่อนไข

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2021ตอน ค้นพบรักปราศจากเงื่อนไขดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 44

ภารกิจรัก : รักและแสงสว่าง

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2021ตอน รักและแสงสว่างดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 43

ภารกิจรัก : พระเจ้า กำเนิดรักและแสงสว่าง

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021ตอน พระเจ้า กำเนิดรักและแสงสว่างดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 42

ภารกิจรัก : ความรักไม่มีวันสูญสิ้น

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021ตอน ความรักไม่มีวันสูญสิ้นดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 41

ภารกิจรัก : ความรักไม่ยินดีเมื่อประพฤติผิด แต่ยินดีเมื่อประพฤติชอบ

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021ตอน ความรักไม่ยินดีเมื่อประพฤติผิด แต่ยินดีเมื่อประพฤติชอบดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Episode 40

ภารกิจรัก : ความรักเชื่อในส่วนดีคนอื่นอยู่เสมอ

รายการ “ภารกิจรัก” วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2021ตอน ความรักเชื่อในส่วนดีคนอื่นอยู่เสมอดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาวผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Subscribe