รายการ Podcast

Episode 9

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.09 อยากปรับชีวิต ให้ฝึกคิดพูดเป็นภาษาเชิงบวก

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.09 อยากปรับชีวิต ให้ฝึกคิดพูดเป็นภาษาเชิงบวก ประโยคคำพูดที่เราสื่อสารในแต่ละวัน สะท้อนวิธีคิด...

Episode 7

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.07 ฝัน..ที่เป็นจริง

Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.07 ฝัน..ที่เป็นจริง ชีวิตคนมีเริ่มต้นด้วยความฝัน ฝันอยากเป็นโน่น ฝันอยากได้นี่ จุดเริ่มต้นของความฝันที่ลอยๆ...

Episode 6

“เขาชื่อ โยเซฟ” | EP.06 เหตุผลที่คนเปลี่ยนชื่อ

ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | เขาชื่อ โยเซฟ | EP.06 เหตุผลที่คนเปลี่ยนชื่อชื่อเดิมไม่พอใจ หาชื่อใหม่กันดีกว่า แต่จะได้อะไรบ้าง ก่อนเปลี่ยนชื่อ...

Subscribe