Alive by ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.016 แก้ประหม่า ด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่างกาย

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.016 แก้ประหม่า ด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่างกาย

เคยเกิดอาการประหม่ากันไหม ? และ เคยสังเเกตไหมว่า เมื่อประหม่า การหายใจของเราเป็นอย่างไร หายใจช้า หายใจเร็ว หรือหายใจปกติ EP นี้ จะเรียนรู้เทคนิคการหายใจ เมื่อเกิดความประหม่าขึ้น เมื่อระบบการหายใจคืนสู่ปกติ
สติ จะได้กลับมาอยู่กับตัวของเราได้

More from this show

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.171 ทิ้ง…สร้างสุข

ในแนวคิดแบบทุนนิยม การยิ่งมี ยิ่งได้ ยิ่งทำให้มีความสุขแต่จริงหรือ ที่การครอบครองในทุกสิ่งจะทำให้เรามีความสุขตามที่สังคมกระแสหลักเชื่อกัน...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.170 หยุด ตอกย้ำกับความรู้สึกผิด

แทนที่เราจะใช้เวลากับการตอกย้ำความรู้สึกผิดให้กลับตามมายอมรับกับพฤติกรรมกับพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความรู้สึกผิดขึ้นรวมถึงมองเห็นถึงผลที่เกิดขึ...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.169 เปลี่ยนตนเป็นคนใหม่ จากความรู้สึกผิด…

เมื่อเกิดความรู้สึกผิดขึ้นมา หลายคนจะจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆ ในความรู้สึกผิด จริงๆ แล้ว ความรู้สึกผิด สะท้อนถึงคุณลักษณะบางอย่างในตัวบุคคล...

AliveEpisode 16