Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.019 เทคนิคแก้วิตกกังล

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.019 เทคนิคแก้วิตกกังล

เวลาคิดวิตก คนรอบข้างมักจะปลอบว่า “อย่าคิดมาก” ซึ่งหลายคนอาจคิดในใจว่า ถ้าทำได้ ก็ทำไปนานแล้ว เทคนิคแก้ความวิตกมีหลากหลายวิธี ถ้าเราไม่สามารถหยุดความคิดได้ ให้ลองเปลี่ยนมารับรู้ความรู้สึกแทน
เมื่อความรู้สึกมากขึ้น ความรู้สึกและประสาทสัมผัสสามารถช่วยแก้ความคิดวิตกกังวลได้อย่างไร

More from this show

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.174 ประเภทของ Gaslighting

การถูกปั่นหัว สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ เราเองอาจไม่รู้ว่า เราตกเป็นเหยื่อไปแล้วเรียบร้อย ในคลิปนี้จะเรียนรู้ถึงประเภทของ Gaslighting ว่า...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.173 สัญญาณ เมื่อถูก Gaslighting (ปั่นหัว)

เมื่อใครสักคนปั่นหัว จนบั่นทอนความรู้สึก สูญเสียความมั่นใจมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ สัญญาณเตือนว่าเรานั้นถูกปั่นหัวมีอะไรบ้าง

AliveEpisode 19