Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.045 ขอบคุณ ตัวฉันเอง

Play episode

โดยทั่วไป คำว่า “ขอบคุณ” เรามักจะใช้ เมื่อคนอื่นให้ของ หรือ ทำดีให้
ยังมีอีกหนึ่งบุคคลที่เราควรเรียนรู้จะที่จะ “ขอบคุณตัวเอง” ด้วยเช่นเดียวกัน
การขอบคุณตัวเอง ทำให้เรากลับมาทบทวนตน ส่งผลให้เกิดสติ เกิดการเรียนรู้
การขอบคุณตนเอง ทำอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร

Join the discussion

More from this show

Episode 51

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.051 Grateful : ฝึกขอบคุณ ชีวิตวิถีใหม่ หลังเผชิญวิกฤตชีวิต

หากเลือกได้ เราคงไม่อยากให้สิ่งร้ายๆ เหตุการณ์แย่ๆ เกิดขึ้นในชีวิตของเราใน EP เป็นการฝึกขอบคุณ...

Episode 50

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.050 Grateful ฝึกรู้สึกดี – พูดขอบคุณกับเรื่องราวต่างๆ

ก้าวที่สามของการฝึกความรู้สึกดี คือ การเริ่มพูดคำว่า ขอบคุณ ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น การพูดขอบคุณ...

Episode 49

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.049 Grateful ฝึกรู้สึกดี : จากสิ่งที่เป็นกลาง

เมื่อสมองเริ่มรู้สึกดี ชื่นชมสิ่งภายนอกได้แล้วจากคลิป EP 48 คลิปนี้ จะเป็นแบบฝึกหัด ฝึกเพิ่มความรู้สึกดีจากสิ่งที่เป็นกลาง...

Episode 48

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.048 Grateful : ฝึกรู้สึกดี ก้าวที่หนึ่ง

มีคนไม่น้อย นึกไม่ออกว่า จะฝึกรู้สึกดีได้อย่างไร เพราะชีวิตมันเรียบๆ เหมือนเดิมจนนึกไม่ออกเลย ว่า มีอะไร หรือ...

Episode 46

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.046 Grateful รู้สึกดีๆ กับสิ่งรอบตัว

คนโดยส่วนใหญ่ มักรอคอยให้เรื่องดีๆ เรื่องเซอร์ไพร์สเกิดขึ้นในชีวิต แล้วจึงรู้สึกดีและมักจะมองข้ามเรื่องดีๆ เล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน...

Subscribe

AliveEpisode 45