Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.104 เกิดมา…..หา..อะไร?


เกิดมา “หา” อะไร หัวข้อที่ตั้งใน EP เพื่อชวนผู้ฟัง ฉุกคิดว่า ทุกวันที่เราใช้ชีวิต เราได้ “หา” อะไรให้กับชีวิตกัน หาความหมายชีวิต หรือ หาเรื่อง หาปัญหา
การใช้ชีวิตในแต่ละวัน ที่ไม่เคยทบทวนตนเอง อาจทำให้เราหลงทางได้ หรือ อยู่แบบจำเจในแต่ละวัน หลังคำว่า “หา” อะไร ของคนเรา มี การ “หา” แบบใดบ้าง แล้ว สิ่งที่หาอยู่ทั้งแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัวส่งผลกับเราอย่างไร

Join the discussion

More from this show

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.112 ส่วนผสมชีวิต

ภาษาไทย หลายคำ มีส่วนผสมของวรรณยุกต์ และสระเข้าร่วมด้วยพยัญชนะแต่ละตัว แม้จะเริ่มต้นเหมือนกัน แต่เมื่อนำพยัญชนะ สระหรือวรรณยุกต์อื่นๆ...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.110 พูดแล้ว ทำไมคนไม่ฟัง

เคยรู้สึกไหมว่า พูดอะไรออกไปแล้ว คนที่เราพูดด้วย คุยด้วย ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจหรือเบือนหน้าหนี จนบางที่ เรารู้สึกว่า เราพูดซ้ำแล้วซ้ำอีก...

Subscribe

AliveEpisode 104