Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.145 มาบริหาร “ความเบื่อ” กัน


การปล่อยให้ความเบื่อกัดกร่อนชีวิต ความเบื่อจะทำลาย ทำร้ายตัวเราได้
แต่ถ้าเมื่อใดที่เรารู้ตัวแล้วว่า เราเบื่อ ให้เริ่มบริหารความเบื่อกัน ด้วยการขยับกาย
และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยการใช้สมองซีกขวา
เทคนิคที่จะใช้ในการบริหารความเบื่อมีอะไรได้บ้าง

More from this show

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.174 ประเภทของ Gaslighting

การถูกปั่นหัว สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ เราเองอาจไม่รู้ว่า เราตกเป็นเหยื่อไปแล้วเรียบร้อย ในคลิปนี้จะเรียนรู้ถึงประเภทของ Gaslighting ว่า...

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.173 สัญญาณ เมื่อถูก Gaslighting (ปั่นหัว)

เมื่อใครสักคนปั่นหัว จนบั่นทอนความรู้สึก สูญเสียความมั่นใจมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ สัญญาณเตือนว่าเรานั้นถูกปั่นหัวมีอะไรบ้าง

AliveEpisode 145