Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.145 มาบริหาร “ความเบื่อ” กัน


การปล่อยให้ความเบื่อกัดกร่อนชีวิต ความเบื่อจะทำลาย ทำร้ายตัวเราได้
แต่ถ้าเมื่อใดที่เรารู้ตัวแล้วว่า เราเบื่อ ให้เริ่มบริหารความเบื่อกัน ด้วยการขยับกาย
และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยการใช้สมองซีกขวา
เทคนิคที่จะใช้ในการบริหารความเบื่อมีอะไรได้บ้าง

More from this show

Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.158 สร้างพื้นที่ส่วนตัวอย่างไร เพื่อไม่ให้ถูกล้ำเส้น

แนวทางการฝึกสร้างให้ตนเองสร้างพื้นที่ส่วนตัวมีด้วยกันหลายอย่างในคลิปนี้ จะให้ตัวอย่างวิธีการการฝึกตน เช่น การฝึกการสังเกตตนเอง...

AliveEpisode 145